دنياي معدن : ديدار مدير عامل بانك دولتي وب (VEB) به همراه مدير عامل شركت اس.تي.جي روسيه با رئيس هيات عامل ايميدرو 94/09/02
سه شنبه، 3 آذر 1394 - 10:49 کد خبر:98615