دنياي معدن : شركت تهيه و توليد مواد معدني ايران
چهارشنبه، 11 تیر 1393 - 05:52 کد خبر:32930
شركت تهيه و توليد مواد معدني ايران در يك نگاه


وب سايت : http://www.impasco.gov.ir

شركت تهيه و توليد مواد معدني ايران يكي از شركتهاي اصلي زيرمجموعه سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران (ايميدرو) مي باشد. اين

شركت صد در صد دولتي و وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت است.

اهداف راهبردي اين شركت در زمينه اكتشاف، استخراج، فرآوري و توسعه طرحهاي معدني و صنايع معدني به شرح زير مي باشد:

• تدوين استراتژي و نظارت بر اجراي فعاليتهاي اكتشافي ، معدني و فرآوري در راستاي فراهم نمودن زمينه بهره برداري صحيح و موثر.

• برنامه‌ريزي و توسعه و فناوري و حمايت علمي از واحدهاي اكتشافي ، معدني و فرآوري به منظور افزايش بهره وري و توسعه واحدهاي جديد.

• حمايت از توسعه صادرات محصولات معدني و خدمات فني و مهندسي.

• هدايت و حمايت از توسعه شركتهاي پيمانكاري عمومي، ايجاد زمينه رقابت در بازارهاي جهاني.

• فراهم آوردن تسهيلات ، حمايت و ارائه راهنماييهاي لازم براي سرمايه گزاران داخلي و خارجي و گسترش خصوصي سازي.

• گسترش فعاليتهاي تحقيقاتي و پژوهشي.

• توسعه كارآفريني و رشد بهره وري مديريت و نيروي انساني.