دنياي معدن : رويا تيموريان مهمان همرفيق شهاب حسيني شد
سه شنبه، 14 اردیبهشت 1400 - 14:35 کد خبر:205644
رويا تيموريان با بهترين دوستش به همرفيق شهاب حسيني مي‌آيد.


 طبق اعلام روابط عمومى همرفيق، رويا تيموريان به همراه بهترين رفيق خود اين هفته در بيست و دومين قسمت، مهمان «همرفيق» خواهد شد.