دنياي معدن : معدن: ناجي اقتصاد ايران
یکشنبه، 12 اردیبهشت 1400 - 06:45 کد خبر:205139
دنياي معدن -ايران با حدود ۱ درصد جمعيت جهان حدود ۷ درصد ذخاير كشف شده معادن دنيا را داراست كه حاكي از وجود بستر مناسب براي سرمايه گذاري در اين بخش است.


به گزارش دنياي معدن، امروز نقش معدن در اقتصاد براي همه افراد كشور اعم از سياستمداران و مديران، كارشناسان اقتصادي، معدني، صنعتي و ... كاملا روشن است، بخش معدن مزيت شناخته شده اقتصاد است و مي‌تواند به عنوان موتور محرك توسعه اقتصادي كشور و حلقه ابتداي زنجيره بسياري از توليدات صنعتي بوده و ارتباط تنگاتنگي با صنعت فلزات اساسي همچون، فولاد، صنعت حمل و نقل و ارتباطات، ساخت ماشين آلات، صنايع شيميايي، پتروشيمي، پروژه‌هاي عمراني و ... دارد.

معادن، تأمين كننده مواد اوليه مورد نياز بسياري از صنايع اند و در امر خودكفايي صنعتي، ايجاد اشتغال مولد و افزايش توليد ناخالص ملي و درآمد سرانه يك كشور نقش بسزايي دارند. براساس اعلام مراجع رسمي و اكتشافات و مطالعات انجام شده ايران بر روي كمربند مس، طلا و سنگ‌آهن دنيا قرار گرفته و اين آرزوي هر ملتي است كه چنين ذخايري را در كشور خود داشته باشد تا بتواند از محل فعال كردن آن توسعه كشور خود را رقم بزند.
 
كشور ايران باتوجه به شرايط خاص زمين شناسي و به دليل داشتن منابع غني از ذخاير معدني در بين كشور‌هاي منطقه از مزيت ويژه‌اي براي سرمايه گزاري برخوردار است؛ به طوريكه حتي برخي از كارشناسان در دنيا، ايران را كشوري معدني مي‌دانند تا كشوري نفت خيز.

ايران با حدود ۱ درصد جمعيت جهان حدود ۷ درصد ذخاير كشف شده معادن دنيا را داراست كه حاكي از وجود بستر مناسب براي سرمايه گذاري در اين بخش است. كشورمان با دارا بودن حدود ۶۸ نوع ماده معدني (غير نفتي)، ۳۷ ميليارد تن ذخاير كشف شده و ۶۰ ميليارد تن ذخاير بالقوه با ارزش برآوردي ۱۴۰۰ ميليارد دلار در ميان ۱۵ قدرت معدني جهان قرار دارد و يكي از كشور‌هاي غني از حيث دارايي‌هاي معدني به حساب مي‌آيد.
 
ضمن آنكه بايد اذعان كرد اكتشافات عمقي تاكنون در ايران به انجام نرسيده و قطعا ذخاير واقعي معدني ايران، فراتر از تصور موجود خواهد بود؛ چرا كه ميانگين عمق اكتشافات ايران كمتر از ۱۰ متر بوده، اما ميانگين عمق اكتشافات در جهان به ۱۰۰ متر مي‌رسد.
 
ارزش منابع طبيعي ايران

معدن: ناجي اقتصاد ايران

[1] - گزارش اتاق بازرگاني ايران سال 1398
گردش مالي بخش معدن در جهان
معدن: ناجي اقتصاد ايران
 
معدن به جاي نفت
معدن: ناجي اقتصاد ايران
 
 
افق ۱۴۰۴ مواد معدني و فلزات اساسي كشور
معدن: ناجي اقتصاد ايران
 
سهم معدن از اقتصاد ايران 
معدن: ناجي اقتصاد ايران
 
سهم معدن در اشتغال كشور 
معدن: ناجي اقتصاد ايران
جمع بندي
براساس آمار سازمان جهاني كار، به ازاي هر شغل مستقيم در بخش معدن ۱۷ موقعيت شغلي وابسته مي‌تواند ايجاد شود. اما متأسفانه تاكنون به رغم مزيت‌هاي خاص كشورمان در بخش معدن، حجم سرمايه گذاري‌هاي انجام شده در اين بخش متناسب با ظرفيت و توانايي‌هاي اين بخش نبوده و به جرئت مي‌توان گفت طي ۵ دهه اخير به دليل وجود درآمد‌هاي نفتي در بودجه‌هاي سنواتي دولت ها، تاكنون مزيت اقتصاد معدني در سرنوشت كشور ما به طور جدي ديده نشده است.

به طوري كه وضعيت معادن كشور در مناطق كمتر توسعه يافته نشان مي‌دهد كه ۵۱ صدم درصد در مناطق كمتر توسعه يافته غير فعال هستند كه با فعال كردن آنها، توسعه و اشتغال را در اين مناطق در بر خواهد داشت.
 
احياي معادن كوچك با هدف توسعه مناطق محروم يك اقدام ملي است و همچنين ضامن سياست‌هاي توسعه اقتصادي و تحقق بخشيدن حمايت از توليد است. از اين رو نقش برنامه‌هاي توسعه‌اي و سياستگذاري‌ها توسط دولت‌ها در بخش معدن و صنايع معدني از اهميت بسيار بالايي برخوردار مي‌باشد.


پژوهشگر: محمود نانكلي