دنياي معدن : ثبت چندين ركورد در همه توليدات شهربابك
چهارشنبه، 8 اردیبهشت 1400 - 07:45 کد خبر:204414
دنياي معدن -مدير مجتمع مس شهربابك از ركورد توليدات ماهيانه مجتمع مس شهربابك در فروردين سال 1400 خبر داد.


به گزارش دنياي معدن، حسين ابراهيمي‌نسب مدير مجتمع مس شهربابك گفت: در سال توليد؛ پشتيباني‌ها؛ مانع‌زدايي‌ها با تلاش و كوشش حداكثري همكاران و حمايت مديران ارشد، مجتمع مس شهربابك موفق به ثبت چندين ركورد جديد در توليدات ماهيانه خود شده است.
وي افزود: كل استخراج معدن ميدوك در فروردين ماه 5,767,787 تن بوده در حالي كه بالاترين ركورد ماهيانه در اسفند سال گذشته و 5,078,000 تن بوده كه 13.6 درصد نسبت به ركورد قبلي افزايش نشان مي‌دهد.
ابراهيمي‌نسب ادامه داد: همچنين ميزان توليد كنسانتره مصرفي ذوب خاتون‌آباد در اين ماه 36,228 تن بوده كه نسبت به بالاترين ركورد ماهيانه در بهمن گذشته با رقم 33,259 تن، 8.9 درصد افزايش داشته است.
مدير مجتمع مس شهربابك گفت: آند حاصل از كنسانتره ذوب خاتون‌آباد نيز 7,773 بوده كه در برابر ركورد قبلي در آبان ماه گذشته به ميزان 7,267 تن 7 درصد رشد نشان مي‌دهد.
وي همچنين خبر داد: مجتمع مس شهربابك موفق شده در آند توليدي ذوب خاتون‌آباد هم 11,210 تن را به ثبت برساند كه نسبت به ركورد بهمن ماه سال گذشته به ميزان 11,167 تن، 0.4 درصد افزايش نشان مي‌دهد.