دنياي معدن : قيمت بي حساب و كتاب سيمان در بازار!
پنجشنبه، 2 اردیبهشت 1400 - 08:09 کد خبر:202962
دنياي معدن - بازار سيمان بنا به گفته نمايندگان مجلس و فعالان صنعت ساختمان به حال خود رها شده و در حالي كه توليدكنندگان سيمان بر روي افزايش حدود ۲۵ درصدي قيمت سيمان، تفاهم كردند كه بايد هر پاكت سيمان ۲۰ تا ۲۴ هزار تومان باشد، نرخهايي كه در بازار فروخته مي شود حدودا دو برابر است.


بخش ساخت و ساز كماكان از قيمتهاي نامتعارف سيمان رنج مي برد و اين در حالي است كه ۳۰ فروردين ماه ۱۴۰۰ انجمن كارفرمايان صنعت سيمان بر اساس جلسه ۱۵ فروردين ماه مديران عامل شركتهاي سيمان، قيمتها را ۲۵ تا ۲۶ درصد افزايش داد. بنابراين قيمت درب كارخانه هر تن سيمان كيسه اي ۵۰ كيلويي تيپ ۲ و پوزولاني ۴۲۸ هزار تومان و هر تن سيمان كيسه اي ۵۰ كيلويي تيپ ۵ به مبلغ ۴۳۵ هزار تومان خواهد بود. نرخ سيمان فله تيپ ۲ و پوزولاني نيز ۳۰۸ هزار تومان و تيپ ۵ به مبلغ ۳۱۵ هزار و ۵۲۱ هزار تومان قيمت گذاري شد. به اين مبالغ ۹ درصد ماليات بر ارزش افزوده تعلق مي گيرد.
سيمان درب كارخانه پاكتي ۲۱ هزار تومان، درب كارگاه ۴۵ هزار تومان!
طبق اين اطلاعيه هر پاكت سيمان ۵۰ كيلويي تيپ ۵ (كه بيشتر مورد استفاده سازندگان قرار مي گيرد) درب كارخانه ۲۱ هزار و ۷۵۰ تومان خواهد بود كه با احتساب ۹ درصد ماليات بر ارزش افزوده بايد ۲۳ هزار و ۷۰۷ تومان باشد. اما سازندگان مي گويند كه سيمان پاكتي ۴۰ تا ۴۵ هزار تومان به دستشان مي رسد. نمايندگان مجلس نيز علت نابساماني بازار سيمان را رها شدن اين بازار به دست واسطه ها و دلالان مي دانند. از گوشه و كنار هم شنيده مي شود كه خرده فروشان سيمان هرچقدر تيغشان ببُرد مي بُرند!
انجمن سيمان مي گويد كه قيمت خرده فروشي هر پاكت سيمان تيپ ۵ بايد ۲۳ هزار و ۷۰۷ تومان باشد. اما يكي از سايتهاي فروش سيمان را كه نگاه مي كنيم، قيمت خرده فروشي سيمان درجه ۱ خاكستري را پاكتي ۴۳ هزار تومان تعيين كرده است.
هنوز سال آغاز نشده نوسان قيمت سيمان و فولاد در شرايطي به بازار ساخت و ساز سايه افكنده كه ظاهرا بالاخره دولت پذيرفته كه قيمت تمام شده مسكن ملي را افزايش دهد. با اينكه هنوز مسئولان وزارت راه و شهرسازي درخصوص افزايش قيمت هر متر واحد طرح اقدام ملي مسكن از ۲.۷ ميليون به ۴.۹ ميليوني تومان اظهارنظري نكرده اند، رشد ۷۹ درصدي قيمت بر اساس برآورد سازمان برنامه و بودجه، قطعي خواهد بود.
در صورتجلسه مديران عامل ۲۰ كارخانه سيمان كه ۱۵ فروردين ۱۴۰۰ در محل انجمن سيمان برگزار شده علت افزايش قيمت سيمان، رشد هزينه ها از جمله حقوق و دستمزد، سوخت مصرفي حمل و نقل و كيسه هاي سيمان عنوان شده است.

انجمن سازندگان يك چيز مي گويد؛ سازندگان چيز ديگر
در بخشي از اطلاعيه انجمن صنفي كارفرمايان صنعت سيمان خطاب به مديران عامل شركتهاي سيمان خاكستري عضو انجمن نيز آمده است: «نظر به اينكه انجمن سيمان به استناد تعهد اخذ شده در صورتجلسه فوق الاشاره و به نماينگي از طرف صنعت سيمان متعهد به ايجاد تعادل در بازار و تامين كمبود سيمان گرديده است، لذا مقتضي است با تشكيل منظم جلسات كارگروههاي استاني و با هماهنگي انجمن نسبت به تامين سيمان مورد نياز (مصارف مردمي ـ پروژه هاي ساختماني ـ صنايع سيمان بر) اقدام و از تحويل سيمان به دلالان جدا خودداري فرمايند».
با اين حال سازندگان مسكن مدعي هستند كه كارخانجات سيمان اولويت را بر صادرات قرار داده اند و سيمان را قطره چكاني به بازار داخلي تزريق مي كنند. انحصار در بازارهاي سيمان و فولاد ظاهرا قرار نيست دست از سر بخش ساخت و ساز بردارد. بازار فولاد هم در روزهاي اخير دچار نوسان شده و قيمت ميلگرد كه تا چند هفته قبل حدودا كيلويي ۱۳ هزار تومان به كيلويي ۱۴ هزار و ۵۰۰ تومان رسيده است.
دلالان، ميدان دار بازار مصالح ساختماني هستند
يك نماينده مجلس درباره افزايش قيمت سيمان گفته است: مسئول كنترل قيمت مصالح ساختماني وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده كه بارها در رابطه با اين موضوع در كميسيون عمران مجلس جلسه برگزار كرديم. متاسفانه وزير صمت نه تنها هيچ اقدامي براي كنترل قيمت مصالح ساختماني نكرده بلكه بازار را كاملا رها كرد تا امروز دلالان و واسطه گران ميدان دار و تعيين كننده قيمت باشند.
اقبال شاكري با بيان اينكه برخي سودجويان، افزايش قيمت مصالح ساختماني را بهانه اي براي افزايش قيمت مسكن مي كنند، تصريح كرد: افزايش قيمت سيمان و فولاد تاثير چنداني بر قيمت تمام شده مساكن نخواهد داشت لذا اين موضوع از جانب سودجويان، ذي نفعان و مافياي مسكن مطرح شده و به مردم آدرس غلط مي دهند از طرفي برخي مسئولان نيز كم كاري خودشان را در مديريت بازار مسكن به حساب افزايش قيمت مصالح مي زنند و به نحوي عنوان مي كنند كه تنها دليل افزايش قيمت مساكن همين رشد نرخ مصالح ساختمان است.
عضو كميسيون عمران مجلس با تاكيد بر اينكه بي نظمي در وزارت صمت موجب شده، شبكه دلال و واسطه قيمت سيمان را افزايش دهند خاطر نشان كرد: وزارت صمت حتي قادر نيست سامانه فروشي طرحي كند تا قيمت محصولات از درب كارخانه تا زمان تحويل به مصرف كننده شفاف باشد. در حالي كه جوانان تحصيل كرده كشورمان به راحتي اين سايت را طراحي مي كردند.
شاكري گفت: عرضه مصالح ساختماني در بورس كالا تاثيري بر كاهش قيمت اين محصولات ندارد. كميسيون عمران بارها وزير صمت را دعوت كرده و در خصوص نابساماني بازار مصالح ساختماني از وي توضيح خواسته است اما تمامي برخورد ها و برنامه ريزي ها در مديريت وزير هيچ تاثيري نداشت./ايسنا