دنياي معدن : گلخانه مركزي فولاد هرمزگان افتتاح شد
جمعه، 15 اسفند 1399 - 11:52 کد خبر:193409
دنياي معدن - روز درختكاري در فولاد هرمزگان با هدف حمايت از محيط زيست و با شعار هر فولادي يك نهال گرامي داشته شد.


فولاد هرمزگان به مناسبت روز درختكاري و با هدف حمايت از محيط زيست و با شعار هر فولادي يك نهال برنامه هاي متنوعي را به اجرا دراورد

به گزارش دنياي معدن، افتتاح گلخانه مركزي، بهره برداري از فضاي سبز جديد ، غرس نهال و اهداي ۴۰۰۰ اصله نهال به ۴۰۰۰ نفر از كاركنان اماني و پيماني فولاد هرمزگان، برنامه هاي متنوعي بود كه با حضور مديرعامل شركت فولاد هرمزگان و معاونين و مديران اين شركت ، و متفاوت از سال هاي گذشته با همت مديريت خدمات شهري اين شركت برگزار شد

‎سلطاني مديرخدمات شهري فولاد هرمزگان در گفت و گو با روابط عمومي ضمن اشاره به اهميت خاك و درخت در طول تاريخ نزد ايرانيان، گفت: ايران همواره با كاشت درخت به استقبال نوروز مي رفته اند، وي با تاكيد بر اهميت محيط زيست در اقدامات فولاد هرمزگان را جهت ارج نهادن و ترويج فرهنگ درختكاري اقدام به توزيع نهال بين كاركنان شد

‎وي اظهار داشت همه ۴۰۰۰ نهال توزيع شده در بين پرسنل در گلخانه فولاد پروش يافته بودند

مديرخدمات شهري فولاد هرمزگان در ادامه گفت: فضاي سبز جديدي احداث شده كه منبعد تمامي درخت هايي كه مناسبت هاي گوناگون غرس خواهند شد، دراين مكان مي باشند وي كاشت ۱۰۰۰۰ گل فصلي را از جمله فعاليت هاي اين شركت دانست.