دنياي معدن : تهيه و تدوين گردشكار شناسايي خطرات و ارزيابي ريسك ويروس كوويد19
شنبه، 1 آذر 1399 - 07:19 کد خبر:169122
دنياي معدن - حسين مدرسي‌فر، مدير بهداشت حرفه‌اي ايمني و محيط‌زيست فولاد مباركه، از تهيه و تدوين گردشكار شناسايي خطرات و ارزيابي ريسك ويروس كوويد 19 در اين مديريت خبر داد. وي هدف از تهيه و ابلاغ اين گردشكار به كليۀ واحدها و نواحي شركت فولاد مباركه را ارزيابي ريسك ابتلا به ويروس كرونا در محيط‌هاي شغلي و كليۀ محيط‌هاي كاري، فعاليت‌ها و فرايندها برشمرد و افزود: تعيين خطرات، ريسك‌هاي ابتلا به اين بيماري و ارزيابي فرصت‌هاي مرتبط با آن از جمله ديگر اهداف تهيۀ اين گردشكار است.


به گزارش دنياي معدن، مدير بهداشت حرفه‌اي ايمني و محيط‌زيست فولاد مباركه در ادامه گفت: پيشگيري از بروز انواع بيماري‌ها، اختلالات و آسيب‌هاي ناشي از كار و يا مرتبط با محيط شغلي از جمله اهداف توسعۀ پايدار و افزايش بهره‌وري به شمار مي‌روند.

وي همچنين خاطرنشان كرد: ارزيابي وضعيت سلامت كاركنان در سازمان‌ها و محيط‌هاي شغلي يكي از فعاليت‌هايي است كه مي‌تواند منجر به كاهش اين آسيب‌ها و همچنين زيان‌ها و خسارات‌هاي ناشي از آن شود.

مدرسي‌فر در ادامه افزود: در حال حاضر، مهم‌ترين نگراني بسياري از دولت‌ها، مسئولان و تصميم‌گيرندگان حوزۀ سلامت به بروز همه‌گيري ناشي از بيماري‌هاي عفوني و به‌ويژه پاندمي كوويد 19 معطوف شده است و به همين دليل، نقش و مسئوليت متخصصان بهداشتي صنعتي در زمينۀ  ارائۀ  مشاوره و پيشنهاد‌هاي لازم و كاربردي در مورد اقدامات كنترلي براي محيط كار و جامعۀ شغلي بيش‌ازپيش آشكار است.

 وي در ادامه با تأكيد بر اينكه فولاد مباركه به‌منظور ايجاد، پياده‌سازي و نگهداري اين سيستم در كليۀ مراحل از مشورت و مشاركت كاركنان در كليۀ سطوح استفاده مي‌كند، ابراز اميدواري كرد با اجراي ارزيابي ريسك در محيط‌هاي كاري و تدوين و رعايت شيوه‌نامه‌هاي بهداشتي، شاهد كنترل هرچه بيشتر اين پاندمي و جلوگيري از گسترش بيش از پيش آن در جامعه و محيط‌هاي كاري باشيم.

مدرسي‌فر در ادامه گفت: متخصصان بهداشت حرفه‌اي و ايمني شركت با توجه به‌ شدت بيماري و پيامدهايي كه ممكن است براي شركت فولاد مباركه داشته باشد،  اقدام به مشخص كردن روشي به‌عنوان روش ارزيابي ريسك نموده‌اند.

مدير بهداشت حرفه‌اي ايمني و محيط‌زيست شركت فولاد مباركه ضمن تأكيد بر در نظر گرفتن كليۀ عوامل تأثيرگذار در افزايش و كاهش ريسك در حين انجام ارزيابي آن، عنوان كرد: در نظر گرفتن شاخص ميانگين سني و شاخص عوامل خطرساز بيماري، شيوع بيماري، شرايط مواجهۀ افراد با در نظر گرفتن شرايط محيط كار و نيز سطح نگرش بهداشتي افراد ازجمله شاخص‌هاي در نظر گرفته‌ شده است.

مدرسي‌فر همچنين به در نظر گرفتن ماتريس تعيين سطح ريسك جهت تعيين سطوح ريسك واحدها و مشخص كردن مكانيسم برخورد اشاره كرد و گفت: به‌عنوان مثال براي واحدهايي كه ريسك زيادي براي آن‌ها ارزيابي مي‌شود، نسبت‌به اتخاذ تصميمات ويژه در كميتۀ بحران شركت اقدام خواهد شد.