دنياي معدن : بهره‌برداري از پروژۀ ايستگاه پمپاژ و خط انتقال پساب زرين‌شهر
شنبه، 1 آذر 1399 - 07:14 کد خبر:169117
دنياي معدن - به‌منظور صرفه‌جويي در مصرف آب و استفادۀ مجدد از پساب‌هاي شهري و همچنين پيشگيري از سرريز پساب‌هاي شهري كه آلودگي‌هاي زيست‌محيطي و رودخانۀ زاينده‌رود را در پي داشت، پروژۀ احداث شبكۀ جمع‌آوري و انتقال پساب شهرستان زرين‌شهر پس از اتمام عمليات احداث و آماده‌سازي، مورد بهره‌برداري قرار گرفت.


به گزارش دنياي معدن، عليرضا استكي، مدير اجراي پروژه‌هاي انرژي و سيالات، ضمن اعلام اين خبر تأكيد كرد: با توجه بـــه مشكلات خشــكسالي و كــم‌آبـــي رودخــــانۀ زاينـــده‌رود و همچنيـــن در راستــاي تعــــهد به مسئوليت‌هاي اجتماعي شركت فولاد مباركه، انجام مطالعات مربوط به تعيين منابع پايدار آب و برطرف كردن مشكلات آب شركت به لحاظ كمّي و كيفي در دستور كار ناحيۀ انرژي و سيالات و اين واحد قرار گرفت. به همين منظور قراردادي ميان فولاد مباركه و شركت آب و فاضلاب استان اصفهان با موضوع خريد پساب‌هاي شهرستان‌هاي مباركه و لنجان منعقد گرديد و طبق آن،  در طي حدود سي سال حدود 500 ميليون مترمكعب پساب به فولاد مباركه تحويل مي‌ گردد. اين اقدام علاوه بر تأمين بخشي از آب موردنياز فولاد مباركه، كمك شاياني به رفع آلودگي‌هاي محيط زيستي شهرهاي اطراف خواهد كرد.

وي ضمن اشاره به اينكه اين پساب‌ها پس از جمع‌آوري، در چهار تصفيه‌خانۀ شهرهاي زرين‌شهر، مباركه، صفائيه و ورنامخواست تصفيۀ اوليه شده و سپس به تصفيه‌خانۀ آب فولاد مباركه (PU13) انتقال داده مي‌شوند، ادامه داد: انتقال پساب‌هاي شهرهاي مباركه، صفائيه و ورنامخواست از سال 97 شروع شد و در حال حاضر نيز احداث ايستگاه پمپاژ و خط انتقال پساب زرين‌شهر به پايان رسيده و انتقال پساب‌هاي اين شهر به فولاد مباركه نيز ميسر شده است.

وي اذعان كرد: جمع‌آوري، تصفيه و بازچرخاني پساب‌هاي شهري و استفاده از آن‌ها در چرخۀ صنعت، كمك شاياني به بهينه‌سازي محيط‌زيست و تأمين آب موردنياز شركت فولاد مباركه و درنهايت كاهش برداشت آب خام از رودخانه خواهد كرد.

همچنين وي در خصوص مشخصات فني اين پمپاژخانه گفت: اين پروژه در مساحتي حدود 1500 مترمربع و با هزينه‌اي بالغ‌بر 250 ميليارد ريال احداث گرديده است.  در ساخت اين ايستگاه پمپاژ از حداكثر توان شركت‌هاي داخلي به‌عنوان سازندگان تجهيزات از جمله پمپ، كابل، تابلو برق، جرثقيل و ... استفاده شده است.

استكي در خاتمه خاطرنشان كرد: اين پروژه در حال حاضر تمامي مراحل پيش راه‌اندازي و تست‌هاي مربوط به خط را طي كرده و در حال بهره‌برداري و انتقال پساب‌هاي اين شهر به فولاد مباركه است؛ ضمن اينكه با راه‌اندازي اين پروژه امكان ارسال كامل پساب‌هاي شهرستان‌هاي مباركه و لنجان نيز  ميسر شده است.

وي در بخش پاياني سخنان خود از زحمات و همكاري‌هاي معاونت طرح و توسعه، مديريت ارشد خدمات فني و پشتيباني، مديريت كاركنان ناحيۀ انرژي و سيالات، شركت مهندسي فولاد و شركت آب و فاضلاب استان اصفهان به‌عنوان مجري طرح تقدير و تشكر كرد.