دنياي معدن : واريز حقوق آبان ماه بازنشستگان كشوري تا عصر امروز
شنبه، 1 آذر 1399 - 06:36 کد خبر:169106

معاون توسعه مديريت و منابع صندوق بازنشستگي كشوري گفت: واريز حقوق آبان ماه بازنشستگان و وظيفه بگيران اين صندوق تا عصر امروز (شنبه اول آذرماه) به انجام مي رسد./ايسنا