دنياي معدن : نگاه خام فروشي به معادن بايد جاي خود را به انقلاب معدني دهد
سه شنبه، 27 آبان 1399 - 12:06 کد خبر:168678
دنياي معدن - عضو كارگروه تخصصي شوراي عالي معادن ضمن تاكيد بر اينكه از ظرفيت هاي بسيار خوب و بزرگي كه در حوزه معادن كشور وجود دارد، غفلت شده است، خواستار تغيير نگاه حاكميت به معادن جهت دستيابي به جهش توليد و انقلاب معدني شد.


سجاد غرقي- نايب رييس كميسيون معادن و صنايع معدني اتاق بازرگاني ايران و عضو كارگروه تخصصي شوراي عالي معادن- در گفت وگويي، اظهار كرد: همانطور كه امروز (سه شنبه) در هفدهمين نشست هيات نمايندگان اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي تهران نيز به اين موضوع پرداخته شد، ظرفيت هاي بزرگي در حوزه معادن كشور مغفول مانده و با وجود ذخاير بزرگ معدني، هنوز ايران وارد كلوپ معدن كاران بزرگ دنيا نشده است.

وي افزود: با كسر عرصه هاي شهري و سكونتگاهي، زيرساختي و امنيتي-نظامي، بيش از ۷۰ درصد مناطق كشور تحت حفاظت سازمان محيط زيست و منابع طبيعي و حدود ۱۶ درصد تحت نظر سازمان انرژي اتمي است و تنها در پنج درصد مساحت كشور امكان اكتشاف و استخراج مواد معدني وجود دارد؛ اين در حالي است كه نيمي از همين ظرفيت پنج درصدي نيز به دليل مسايل فني يا اقتصادي تعطيل و بلااستفاده مانده است.

اين عضو كارگروه تخصصي شوراي عالي معادن اجازه فعاليت معدن كاران براي اكتشاف و استخراج ذخاير بزرگ معدني كشور را با اتخاذ استانداردها و ضوابط فني زيست محيطي، همچون ساير كشورها ضروري دانسته و گفت: به طور مثال در حال حاضر در سبزترين مناطق كشور گرجستان معدن كاران در حال فعاليت هستند ضمن اينكه براي حفظ منابع طبيعي نيز راهكارهاي لازم انديشيده شده است؛ لذا بهتر است كه با رعايت تمام استانداردهاي زيست محيطي اجازه فعاليت به معدنكاران ما نيز داده شود تا بتوان از ظرفيت اين ذخاير بزرگ بهره برد.

غرقي ضمن تاكيد بر اينكه براي دستيابي به جهش توليد و انقلاب معدني، نيازمند تغيير نگاه در حاكميت هستيم، تصريح كرد: دولت به معدنكاران به چشم خام فروشان نگاه كرده و تنها معادن را به عنوان تامين كننده مواد اوليه صنايع پايين دستي به رسميت مي شمارد؛ اين در حالي است كه لزوما گران تر بودن يك محصول در پايين دست، به معني ايجاد ارزش افزوده بيشتر براي كشور نيست.

لزوما بهترين راهكار، ايجاد زنجيره پايين دستي نيست...

نايب رييس كميسون معادن و صنايع معدني اتاق بازرگاني ايران با بيان اين كه ارزش افزوده به معني مابه التفاوت ستانده از داده است، خاطرنشان كرد: حال حاضر برخي از صنايع پايين دستي معادن مانند صنعت فولاد، محصولات خود را در شرايطي توليد مي كنند كه مواد معدني را با دستور و دخالت دولت تا ۵۰ درصد ارزان تر ز قيمت جهاني خريداري كرده و از يارانه انرژي برخوردارند. در چنين شرايطي ارزش افزوده ايجاد شده در اين صنايع ارزش اقتصادي ندارد و لازم است با توجه به شرايط اقتصادي كشور و دنيا، استراتژي جديدي بر مبناي ارزش افزوده ايجاد شده در هر بخش اتخاذ شود.

اين عضو كارگروه طرح احيا، فعالسازي و توسعه معادن كوچك مقياس يادآور شد: براي مثال در حالي كه كشور استراليا صاحب ذخاير عظيم سنگ آهن بوده و سال گذشته ۸۸۳ ميليون تن سنگ آهن استخراج كرده است، تنها ۵.۵ ميليون تن فولاد توليد كرده و ۸۲۷ ميليون تن از سنگ آهن خود را صادر كرده است. اين موضوع نشان مي دهد لزوم بهترين استراتژي، ايجاد زنجيره هاي پايين دستي نيست و لازم است با دقت بيشتري ارزش افزوده واقعي در هر بخش محاسبه گردد.