دنياي معدن : فعال سازي معادن ذغالسنگ و فلورين مازندران از طريق واگذاري هدفمند
شنبه، 3 آبان 1399 - 05:16 کد خبر:164851
دنياي معدن - از آنجايي كه معادن ذغالسنگ و فلورين از مزيت هاي استان مازندران به شمار مي آيند، در جلسه شورايعالي معادن كه با حضور اعضاي آن شورا و با رياست استاندار آن استان برگزار شد.


به گزارش دنياي معدن به نقل از روابط عمومي شركت تهيه و توليد مواد معدني ايران، از آنجايي كه معادن ذغالسنگ و فلورين از مزيت هاي استان مازندران به شمار مي آيند، در جلسه شورايعالي معادن كه با حضور اعضاي آن شورا و با رياست استاندار آن استان برگزار شد، پس از ارايه گزارش مسئول سرمايه گذاري شركت تهيه و توليد مواد معدني ايران در خصوص فعال سازي معادن ذغالسنگ و فلورين مطرح و مصوب شد كه سازمان صنعت، معدن و تجارت استان با همكاري طرح احيا، فعال سازي و توسعه معادن كوچك مقياس بعد از بررسي و كارشناسي هاي كلينيكي و تهيه بلوك هاي سرمايه گذاري به صورت ‌‌بسته سرمايه گذاري (مجموعه چند معدن با هم) به سرمايه گذار بخش خصوصي از طريق مزايده واگذار شود .