دنياي معدن : افزايش 5 درصدي استخراج سرب و روي انگوران در شهريور
یکشنبه، 27 مهر 1399 - 06:35 کد خبر:164015
دنياي معدن - ميزان استخراج ماده معدني در مجتمع سرب و روي انگوران در ماه شهريور 99، بيش از 5 درصد افزايش يافت.


به گزارش دنياي معدن، مجتمع سرب و روي انگوران در ماه شهريور، 88 هزار و 720 تن ماده معدني استخراج كرد. اين رقم در مدت مشابه سال گذشته، 84 هزار و 95 تن بود.

همچنين ميزان ارسال ماده معدني به كارخانه هاي فرآوري در ماه شهريور، 83 هزار و 328 تن بود كه در مقايسه با آمار مدت مشابه سال گذشته (50 هزار و 84 تن)، 66 درصد رشد نشان مي دهد.

افزايش 74 درصدي ارسال در نيمه نخست

مجتمع سرب و روي انگوران در نيمه نخست 99، حدود 473 هزار و 325 تن ماده معدني استخراج كرد. اين رقم در مدت مشابه سال گذشته، 473 هزار و 990 تن بود.

ميزان ارسال ماده معدني از مجتمع انگوران به واحدهاي فرآوري در نيمه نخست امسال، با 74 درصد افزايش نسبت به مدت مشابه سال گذشته (274 هزار و 298 تن)، به 477 هزار و 662 تن رسيد.