دنياي معدن : استارتاپ ها زمينه ساز ارايه خدمات پشتيباني و كالاهاي دانش بنيان
جمعه، 12 اردیبهشت 1399 - 03:37 کد خبر:146430
دنياي معدن -يادداشتي از سيد رضا عظيمي؛ مديراجرايي و دبير شوراي هماهنگي طرح احياي معادن كوچك مقياس


با شكل گيري موج استارتاپ ها در اكوسيستم نوآوري و كارآفريني كشور و هم چنين موفقيت چندين پلتفرم استارتاپي مانند ديجي كالا و اسنپ كه بعداً تبديل به سازمان هاي بزرگي شدند، اهميت حضور استارتاپ ها در فضاي بخش معدن نيز احساس شد كه پس از آن با شكل گيري و توسعه چندين استارتاپ معدني و حضور فعال آنان در كنار كسب و كارهاي ديگر حوزه معدن، روند كلاني در حوزه معدن جهت حمايت از استارتاپ هاي تخصصي معدن شكل گرفت.
استارتاپ هاي تخصصي حوزه معدن مي توانند با جهت دهي كسب و كارهاي حاشيه اي و دامنه اي در زنجيره ارزش معدن، زمينه ساز ارايه خدمات پشتيباني و هم چنين ساخت و توليد كالاهاي دانش بنيان شوند. اين گونه استارتاپ ها مي توانند در جهت رفع نيازهاي ماشين آلاتي و قطعاتي شركت هاي بزرگ معدني كشور نيز گام بردارند، البته به شرط آنكه بتوانند يك مدل كسب و كار مقياس پذير و تكرار پذير داشته باشند.
در اين زمينه، تلاش بر آن است تا با برگزاري دوره هاي آموزشي و نشست هاي تخصصي و هم چنين ساخت و توسعه چندين مدل موفق از همكاري استارتاپ ها با شركت هاي بزرگ، زمينه سازي ايجاد يك فريمورك با برنامه استراتژيك و نقشه راه مشخص فراهم شود.
از طرف ديگر بدون شك، استارتاپ ها كه معمولاً ساختارهاي غير بوروكراتيك، چابك و شبكه ارتباطي گسترده تري را دارا مي باشند، مي توانند با ايجاد ارتباط موثر و پايدار با سرمايه گذاران حقيقي، موسسات مالي، بانك ها و ساير تامين كنندگان مالي به سادگي بخشي از جريان هاي نقدينگي و سرمايه هاي سرگردان را به بخش معدن و صنايع معدني كشور هدايت نمايند.
به همين خاطر، شركت تهيه و توليد مواد معدني ايران از طريق طرح احيا، فعال سازي و توسعه معادن كوچك مقياس، هدايت، جهت دهي و حمايت از استارتاپ هاي معدني كشور را در دستور كار خود قرار داده و تاكنون با ۸ استارتاپ در اين زمينه همكاري كرده است.