تلکس دنياي معدن: جايگاه هفتم ايران در ذخائر مس
پنجشنبه، 3 مهر 1399 - 21:00     کد خبر: 160667

دنياي معدن -جايگاه ايران در ذخائر مس با كشف 528 ميليون تن ماده معدني جديد توسط شركت مس در سال گذشته به رتبه هفتم جهان ارتقا يافته است.

جايگاه ايران در ذخائر مس با كشف 528 ميليون تن ماده معدني جديد توسط شركت مس در سال گذشته به رتبه هفتم جهان ارتقا يافته است.

جايگاه هفتم ايران در ذخائر مس


برگشت به تلکس خبرها