تلکس دنياي معدن: چه كسي پاسخگوي ضرر و زيان معادن زغال سنگ هست؟
دوشنبه، 18 فروردین 1399 - 11:51     کد خبر: 145309

دنياي معدن - انجمن زغال سنگ ايران با ارسال نامه اي به معاونت معدني وزارت صنعت ضمن اعلام وضعيت نامناسب معادن زغال سنگ كشور خواستار جبران زيان اين معادن در شرايط شيوع ويروس كرونا شد.

به گزارش دنياي معدن، انجمن زغال سنگ ايران با ارسال نامه اي به معاونت معدني وزارت صنعت ضمن اعلام وضعيت نامناسب معادن زغال سنگ كشور خواستار جبران زيان اين معادن در شرايط  شيوع ويروس كرونا شد. 

در بخشي از اين نامه آمده است:

در شرايط فعلي تعدادي از معدن زغال سنگ در جهت جلوگيري از  گسترش بيماري بناچار از اواسط اسفندماه تعطيلو كارگران را از محيط كاري خارج كرده اند و همچنين بخشي ديگر معادن زغال سنگ با پذيرش هزينه هاي سنگين بهداشتي و فاصله گذاري اجتماعي به كار خود ادامه داده اند. در سال جديد با توجه به ابلاغيه فرمانداري ها عمده معادن استان ها موفق به بازگشايي توليد در سال جديد نشده اند و طبعا در تمام اين شرايط هزينه هاي نگهداري و تهويه تونلها به قوت خود باقي است.

لذا با توجه به آسيب هاي وارده به معادن زغال سنگ كشور اين معادن به فهرست فعاليتهاي اقتصادي آسيب ديده از ويروس كرونا افزوده شده و از مزاياي مالياتي ، تامين اجتماعي ، بانكي  و كمك هاي دولتي اين مشاغل برخوردار شوند.


برگشت به تلکس خبرها