تلکس دنياي معدن: پيشكسوتان استقلال پيشنهاد مديريتي سعادتمند را رد كردند
دوشنبه، 18 فروردین 1399 - 11:47     کد خبر: 145306

 بعد از انتخاب احمد سعادتمند به عنوان مديرعامل جديد باشگاه استقلال، بحث تغييرات در چارت مديريتي اين باشگاه صورت گرفت و طبيعي است كه مديرعامل جديد هم تمايل داشته باشد معاونين و روساي كميته‌هاي باشگاه را با نظر و صلاحديد خود انتخاب نمايد.

در همين رابطه نام چند پيشكسوت باشگاه استقلال به عنوان گزينه‌هاي معاونت ها مطرح شد كه رسانه رسمي باشگاه اين اخبار را مورد تاييد قرار نداد. در پي آن برخي از پيشكسوتان هم از مطرح شدن نامشان اظهار بي اطلاعي كرده و حتي عدم تمايلشان را براي احراز اين پست ها اعلام داشتند.

پيگيري‌هادر اين خصوص مشخص كرد اغلب نفراتي كه نامشان به عنوان گزينه‌هاي معاونين باشگاه مطرح شد، تمايلي براي ورود به عرصه مديريت ندارند و ترجيح مي‌دهند همچنان به كار مربيگري مشغول باشند. بايد ديد در روزهاي آينده چه اتفاقاتي در باشگاه استقلال روي خواهد داد نام چه افرادي به عنوان معاونين جديد احمد سعادتمند مطرح خواهد شد.


برگشت به تلکس خبرها