تلکس دنياي معدن: قرباني: چگونه يك پدر گرسنگي فرزندش را تحمل كند؟
دوشنبه، 18 فروردین 1399 - 11:45     کد خبر: 145304

پيروز قرباني درباره شايعه حضورش در باشگاه استقلال به عنوان يكي از معاونت‌ها و دردسرهاي پيامد آن گفت: از جانب مديريت باشگاه هيچ صحبتي با من انجام نشده و نمي‌دانم چه كسي منبع اين خبر بوده، اما هركسي بوده مرا به زحمت انداخته تا هم مشغول تكذيب باشم و هم پاسخگوي تماس دوستان قديمي!

سرمربي سابق تيم سردار بوكان گفت: در دو مقطع مختلف با من مذاكراتي براي حضور در كادر به عمل آمد كه نيازي به شرح مجدد نيست، بار اول بدون هماهنگي با سرمربي ايتاليايي بود و دفعه دوم خودم صلاح نديدم.

قرباني درخصوص برنامه اين روزهاي خود گفت: من برنامه جالبي را از اوايل اسفندماه دارم. مطالعه، بازي با فرزندم، تماشاي دو فيلم، دو سريال، ورزش در خانه جزو برنامه‌هاي اصلي‌ام بوده و هست تا ببينيم بحران كرونا چه زماني دست از سرمان برمي‌دارد و بايد اضافه كنم خيلي از هموطنان شريف‌مان نمي‌توانند دو ماه در خانه بمانند. زندگي خرج دارد و گراني هم كه بيداد مي‌كند. يك پدر نمي‌تواند در منزل بنشيند و گرسنگي همسر و فرزندش را تماشا كند. ترجيح مي‌دهد جان خودش را به مخاطره بيندازد، اما زجركش شدن خانواده‌اش بر اثر گرسنگي را نبيند.

قرباني در پايان درخصوص موضع تند استقلالي‌ها عليه تلويزيون گفت: من در جريان نيستم چه شده است، اما هرچه هم بشود ذره‌اي از شكوه و عظمت تاريخ پرافتخار باشگاه استقلال كم نمي‌كند.


برگشت به تلکس خبرها