دنياي معدن
تاكيد بر همكاري هاي بانك مركزي، گمرك و شركت هاي معدن و صنايع معدني در رونق توليد
روند صدور مجوز براي بهره برداري از معادن شفاف نيست
گراني كم سابقه سنگ آهن در بازار جهاني
قيمت سنگ آهن ۶۵درصد به بالاي ۱۱۷دلار رسيد
فشار تحريم هاي داخلي بربخش معدن از خارجي ها بيشتر است
اجراي سياست هاي اثربخش؛ ماموريت عضو جديد هيات عامل ايميدرو
توليد 1.1ميليارد تني زغالسنگ چين در چهار ماه 2019
برگزاري كارگاه تخصصي نظام حقوقي حاكم بر معادن
غريب پور: گل گهر با تجريه هاي پيشين مسير توسعه را طي مي كند
با وجود تحريم ها قرارداد 300 هزارتن آهن قراضه را امضا كرديم/ كشورهاي منطقه جايگزيني براي فولاد ايران ندارند
صفحه بعد - نسخه اصلی