دنياي معدن
معدنكاري يك ضرورت است اما...
اشتغال 5700 نفري با اجراي 3 طرح تكميلي زنجيره فولاد در كردستان
افزايش ۵۳۵ واحدي شاخص كل بورس/ پيش رو شدن معدني ها و فلزات در بازار
ذخيره ۵۴ ميليون تن منيزيم در درياچه نمك قم
ظرفيت معادن غيرفعال مشوقي براي جذب سرمايه گذار خط آهن چابهار-سرخس
تقدير رييس هيات مديره كارخانجات دارويي بايرافلاك از بانك صنعت و معدن
شركت فاتك شيمي با تامين مالي بانك صنعت و معدن به بهره برداري خواهد رسيد
رئيس اداره نظارت بر طرح ها : بانك صنعت و معدن 3000 مگاوات به مدار برق سراسري كشور افزوده است
بخش گاز نيروگاه سيكل تركيبي غرب مازندران با تسهيلات بانك صنعت و معدن افتتاح مي شود
سعدمحمدي: تا 2 سال آينده، سنگ آهني براي صادرات نمي ماند
صفحه بعد - نسخه اصلی