دنياي معدن : شركت آلومينيوم المهدي
چهارشنبه، 11 تیر 1393 - 05:54 کد خبر:32932
شركت آلومينيوم المهدي در يك نگاه


وب سايت : http://www.almahdi.ir

شركت آلومينيوم المهدي در تير ماه 1369 با برآورد اوليه هزينه سرمـايه اي  1/5 ميليارد دلار و با هدف توليد 110 هزار تن آلومينيوم در سال، قابل

افزايش به 330 هزار تن در‌ بندرعباس‌، تأسيس گرديد.
تا پايان سال 81 تعداد 120 ديگ ساخته و راه اندازي گرديد، بطوريكه ظرفيت توليدي مجتمع به 55 هزار تن در سال رسيد.  تعداد 120 ديگ دوم فاز يك

طـي سالهاي 1382 تا 1384 سـاخته و در ارديبهشت ماه سال 1384 مجتمع به ظرفيت اسمي پيش بيني شده فاز يك (110 هزار تن) دست يافت.              

      
در خرداد ماه سال 85 عمليات اجرايي فاز دوم ( هرمزال) با سرمايه گذاري اوليه 8 هزار ميليارد ريال (متشكل از 400 ميليون يورو ارزي و 200 ميليارد

تومان ريالي) و با هدف راه اندازي 228 ديگ آغاز شد. با تلاش متخصصان داخلي و همكاري پيمانكار خارجي، طي مدت 40 ماه در مهر ماه 88 فاز دوم

راه اندازي شد. در حال حاضر هرمزال با 112 ديگ در مدار در حال فعاليت مي باشد.