دنياي معدن : تمام بدهي‌هاي استقلال تا ۱۳ فروردين تسويه مي‌شود!
پنجشنبه، 7 فروردین 1399 - 04:36 کد خبر:144874

رضا حسن زاده پيشكسوت و سرمربي تيم اميد استقلال اظهار داشت: سال ۹۸ در مجموع سال چندان جالبي نبود. به خصوص براي من كه برادرم را از دست دادم و تعدادي از اقوام نزديكم نيز جراحي‌هاي سختي را پشت سر گذاشتند كه در همين راستا از آقاي دكتر ملك پور يك تشكر ويژه مي‌كنم. براي من هم مثل بسياري از مردم ايران سال ۹۸ از نظر اقتصادي، اجتماعي و ساير مسائل سال خوبي نبود. متأسفانه سطح نشاط جامعه به اوج افت رسيده و وقتي در كوچه و خيابان تردد مي‌كنيم افسردگي را در چهره عموم مردم مي‌بينيم. من سياسي نيستم و اصلاً هم به گفتگو‌ها و طرح مسائل سياسي علاقه ندارم. اما وظيفه خودم مي‌دانم امروز به بعضي مسائل اشاره كنم.

كاپيتان سابق تيم استقلال تصريح كرد: هرچقدر نشاط اجتماعي پايين و ميزان افسردگي مردم بالا رفته، به همان ميزان هم فاصله طبقاتي در كشور بيشتر و بيشتر شده تا جايي كه امروز حد وسط نداريم. اين پديده نامبارك چيزي است كه بيشتر از همه بلا‌هاي زميني و آسماني مردم ايران را رنج مي‌دهد و آرزو مي‌كنم در سال ۹۸ اين فاصله طبقاتي از بين برود.