دنياي معدن : اتخاذ مصوبه هاي لازم براي رفع موانع معادن استان كرمان
پنجشنبه، 24 بهمن 1398 - 04:07 کد خبر:142244
دنياي معدن - كارگروه طرح احيا، فعال سازي و توسعه معادن كوچك مقياس در جلسه استان كرمان، مصوبه هاي لازم براي رفع موانع معادن اين استان را صادر كرد.


به گزارش دنياي معدن، جلسه كارگروه طرح احيا، فعال سازي و توسعه معادن كوچك مقياس، براي احيا و فعال سازي معادن كروميت، مس، آهن و منگنز جنوب استان كرمان در محل سازمان صنعت، معدن و تجارت جنوب استان كرمان تشكيل شد. در اين جلسه، پس از بررسي پيشنهادات و مشكلات دارندگان مجوز هاي معدني در اين استان، جلسات ميان بهره برداران و سرمايه پذيران برگزار و در نهايت، مقرر شد مشكلات برخي از معادن اعم از اداري، سرمايه گذاري و خريد تضميني رفع شود. همچنين، انجام زيرساخت براي فراهم كردن برق كارخانه هاي صنعتي و معدني با ارائه تسهيلات توسط صندوق بيمه سرمايه گذاري فعاليت هاي معدني براي تهيه ژنراتور، از ديگر مصوبه هاي كارگروه فوق بود. در جلسه مذكور، مدير اجرايي و دبير شوراي هماهنگي طرح احيا، فعال سازي و توسعه معادن كوچك مقياس، رئيس و معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت استان كرمان، معاون ‌صندوق بيمه سرمايه گذاري فعاليت هاي معدني، مسئول سرمايه گذاري شركت تهيه و توليد مواد معدني ايران، نماينده طرح در استان، نماينده خانه معدن، نماينده سازمان زمين شناسي و اكتشافات معدني، كارشناس طرح و دارندگان مجوز هاي معدني حضور داشتند.