دنياي معدن : توسعه صنعت فولاد زير چتر آب
چهارشنبه، 23 بهمن 1398 - 10:42 کد خبر:142216
دنياي معدن - امروز توسعه صنعت فولاد با رويكرد به مناطق برخوردار از منابع آبي در دستور كار است و اجراي ۱۰ ميليون تن فولاد در منطقه چابهار و ۱۰ ميليون تن در استان هرمزگان (بندرعباس) به عنوان رويكرد جدي پيش بيني شده است. اكنون انتظار مي رود مسير اين صنعت به سوي افق چشم انداز به درستي طراحي و به اجرا گذاشته شده و اكنون تامين خوراك واحدهاي فولادسازي به عنوان دغدغه اي جدي محسوب مي شود.


به گزارش دنياي معدن از سيستان و بلوچستان ، صنعت فولاد ايران امروز عمري بيش از نيم قرن را در كارنامه خود دارد و بيش از چهار دهه در عصر انقلاب اسلامي به حيات خود ادامه داده است و اكنون در جايگاه دهمين فولادساز جهان، راهبرد خود را مبني بر توسعه در كنار آب ترسيم كرده است.

آمارهاي فولادسازي ايران گوياي آن است كه در چارچوب برنامه هاي پنج ساله سياست افزايش توليد و ارتقاي ظرفيت اين بخش دنبال شده، به گونه اي كه در چارچوب نخستين برنامه توسعه (۷۲- ۱۳۶۸) توليد شمش فولادي در اين دوره (در مجموع) رقم ۱۲.۳ ميليون تن را نشان مي دهد و ظرفيت اسمي ثبتي در سال ۱۳۷۲ رقم ۶.۲ ميليون تن شد.

نامناسب بودن رشد ظرفيت نسبت به توليد

كارنامه صنعت فولاد در دوره ۲۰ ساله (۹۱- ۱۳۷۲) گواه آن است كه فولادسازان با وجود تلاش ارزشمند براي رشد توليد، اما همواره از متناسب نبودن رشد ظرفيت توليد نسبت به رشد توليد در رنج بوده و از اين فاكتور به عنوان كاهش بهره وري در اين بخش ياد شده است.

واقعيت اينكه آمار متقني در اين ارتباط، محل رجوع نبوده و مرجع رسمي اين داده ها وزارت صنعت، معدن و تجارت در اين دوره است، اما پيش تر وزارت صنايع و معادن آماري در دسترس قرار داده بود، كه امروز چندان مورد استناد قرار نمي گيرد، زيرا برنامه ها به اتكاي داده هاي پيشين پيشرفت نكرده، اين اختلاف آماري از بخش استخراج مواد معدني شروع تا صنعت فولاد تداوم دارد.

مرور كارنامه دولت يازدهم در صنعت فولاد

آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان مي دهد در سال ۱۳۹۲ ظرفيت فولاد كشور به رقم ۲۲.۵ ميليون تن رسيد، در حالي كه ميزان توليد رقم ۱۶.۱ ميليون تن ثبت شد و در سال ۱۳۹۳ بدون تغيير در ميزان ظرفيت، رقم ۱۷.۵ ميليون تن توليد اعلام شد.

سال ۱۳۹۴ كه پايان برنامه پنجم قلمداد مي شود، بدون احتساب سال ۱۳۹۵ به عنوان سال تنفس برنامه، ظرفيت اعلامي رقم ۲۳.۷ ميليون تن بود، اما ميزان توليد به سطح ۱۶.۷ ميليون تن رسيد.

سال ۱۳۹۵ هم ظرفيت به رقم ۲۹.۸ ميليون تن بالغ شد و توليد در سطح ۱۸.۵ ميليون تن ثبت شد.

برنامه ششم و برنامه هاي صنعت فولاد

برنامه پنج ساله ششم توسعه (۱۴۰۰- ۱۳۹۶) در صنعت فولاد هم هم سو با سند چشم انداز (۱۴۰۴) طراحي شده، به گونه اي كه براي سال ۹۶ ظرفيت ۳۱ ميليون تني هدف قرار گرفت كه توليد ۲۱.۸ ميليون تني رقم خورد و در سال ۹۷ كه ظرفيت بيش از ۳۳ ميليون تني مورد انتظار بود، بيش از ۲۴.۶ ميليون تن توليد به دست آمد.

چشم انداز صنعت فولاد در افق ۱۴۰۴ دستيابي به ظرفيت ۵۵ ميليون تن در نظر گرفته شده كه با روند پيشين، انتظار مي رود توليد به رقم ۴۸ تا ۴۹ ميليون تن فولاد محقق شود.

عطش صنعت فولاد و كم آبي كشور

آمارهاي مختلفي در زمينه ميزان آب مورد نياز و مصرف اين بخش مطرح است، عطش صنعت فولاد همواره يك دغدغه براي واحدهاي توليدي بوده و در اين ارتباط آمده ميزان كل مصرف آب در صنايع فولادي اكنون رقم ۲۷۵ ميليون متر مكعب در سال است و در كل استان هاي كشور، در مجموع ۴۶ درصد مصرف آب صنايع متعلق به صنعت فولاد بوده كه بيشتر آن از محل بازيافت آب هاي مصرفي حاصل مي شود.

واقعيت اينكه امروز ۸۵ درصد از مجموع (توانمندي) واحدهاي فولادي در ايران خواسته يا ناخواسته در مركز كشور تجميع شده اند كه عمده آب مصرفي آن ها از طريق پساب هاي شهري و كشاورزي تامين مي شود.

سياست توسعه فولاد در آب هاي جنوب

امروز توسعه صنعت فولاد با رويكرد به مناطق برخوردار از منابع آبي در دستور كار است و اجراي ۱۰ ميليون تن فولاد در منطقه چابهار و ۱۰ ميليون تن در استان هرمزگان (بندرعباس) به عنوان رويكرد جدي پيش بيني شده و اكنون انتظار مي رود مسير اين صنعت به سوي افق چشم انداز به درستي طراحي و به اجرا گذاشته شده و اكنون تامين خوراك واحدهاي فولادسازي به عنوان دغدغه اي جدي محسوب مي شود.

برنامه انتقال آب از درياي عمان به استان هاي شرقي كشور (سيستان و بلوچستان، كرمان، يزد و خراسان رضوي) هم سو با برنامه هاي توسعه صنعتي-معدني دنبال مي شود و به اين ترتيب بخشي از نيازهاي اين بخش را پاسخگو است.​