دنياي معدن : ذوب آهن اصفهان و دانشگاه اصفهان تفاهم نامه علمي ، پژوهشي و آموزشي امضا كردند
دوشنبه، 21 بهمن 1398 - 15:49 کد خبر:142121

طي نشستي با حضور مهندس منصور يزدي زاده مديرعامل ذوب آهن اصهفان و دكتر هوشنگ طالبي رئيس دانشگاه اصفهان كه 21 بهمن ماه در اين دانشگاه برگزار شد، تفاهم نامه همكاري بين اين دوسازمان امضاء و مبادله گرديد .

مهندس يزدي زاده در اين نشست با بيان اينكه همكاري هاي ذوب آهن و دانشگاه اصفهان پيش از تبادل تفاهم نامه به ويژه در دو زمينه آب و معدن آغاز شده است گفت : بودجه تحقيقاتي ذوب آهن اصفهان نسبت به سال گذشته افزايش قابل توجهي يافته است و در صورت اثر بخش بودن اين پروژه هاي تحقيقاتي ، هيچ گونه محدوديتي در اجراي پروژه هاي بيشتر نخواهيم داشت .

وي افزود : اين دو سازمان ، پيشينه و قدمت بسياري در اين منطقه دارند و به دليل جامعيت فعاليت ها ، از اشتراكات بسياري نيز برخوردارند و لذا زمينه همكاري هاي متقابل فراهم است .

مديرعامل ذوب آهن اصفهان با اشاره به افتتاح دفتر مشترك همكاري اين شركت با دانشگاه آزاد ، از اعتقاد راسخ ذوب آهن به توسعه همكاري با دانشگاه ها خبر داد و ابراز اميدواري نمود كه اين تفاهم نامه ، نتايج و پيامدهاي مثبت و ارزنده اي به همراه داشته باشد .

دكتر هوشنگ طالبي رئيس دانشگاه اصفهان نيز گفت : دانشگاه هاي نسل چهارم محدود به كلاس هاي درس نيستند و ارتباط گسترده اي باجامعه و نيازهاي آن دارند . با توجه به اينكه صنعت ، بخش بزرگي از جامعه اصفهان را تشكيل مي دهد لذا اين دانشگاه بايد ارتباط خود را با بخش صنعت بيش از گذشته توسعه بخشد .

وي ، ذوب آهن اصفهان را يكي از ريشه دارترين صنايع كشور دانست و گفت : هنگامي كه اين مجتمع عظيم صنعتي تاسيس شد ، زندگي بسياري از مردم به آن وابستگي پيدا كرد و تا كنون اين اثر گذاري ادامه دارد و تاثيرات مثبت آن در صنعت كشور قابل مشاهده است .

رئيس دانشگاه اصفهان از گرايش مديريت فعلي ذوب آهن اصفهان به توسعه ارتباط با دانشگاه قدرداني نمود و گفت : اميدوارم بتوانيم در عملياتي كردن اين تفاهم نامه موفق باشيم و اعتماد بخش صنعت را بيش از گذشته جلب نماييم .

وي ، مزيت اصلي دانشگاه اصفهان را جامعيت آن دانست و گفت : اين دانشگاه علاوه بر مباحث فني در بحث علوم انساني نيز از جايگاه خوبي برخوردار است و با 16 هزار دانشجو ، 7 هزار دانشجوي تحصيلات تكميلي و 650 عضو هيات علمي پتانسيل خوبي براي ارتباط با صنعت دارد .

همچنين در اين نشست يك سندهمكاري نيز بين دانشكده علوم تربيتي و روان شناسي دانشگاه اصفهان و ذوب آهن توسط مهندس مهدي بهرامي معاون منابع انساني و امور اجتماعي ذوب آهن و دكتر محمد رضا عابدي رئيس دانشكده مذكور امضاء گرديد .

مهندس مهدي نصر معاون برنامه ريزي و توسعه ، مهندس شيرين پرور مدير تحقيق و توسعه و دكتر اميني مدير آموزش و توسعه منابع انساني ذوب آهن و همچنين دكتر رسول ركني زاده معاون پژوهش و فناوري و جمعي ديگر از مسئولين دانشگاه اصفهان در اين نشست حضور داشتند و در خصوص اهميت ارتباط صنعت و دانشگاه و فعاليت هاي مشترك ذوب آهن اصفهان و دانشگاه اصفهان سخن گفتند .