دنياي معدن : جلوگيري از ۱۰ ميليارد دلار واردات سالانه با جايگزيني ساخت داخل
دوشنبه، 21 بهمن 1398 - 07:16 کد خبر:142097
دنياي معدن - وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: برنامه ما اين است كه ۱۰ ميليارد دلار از واردات مختلف را تبديل به ساخت داخل كنيم.


به گزارش دنياي معدن، رضا رحماني، وزير صنعت، معدن و تجارت در مراسم امضاي تفاهم نامه توليد كك اسفنجي و سوزني در دو پالايشگاه كشور اظهار داشت: امضاي اين تفاهم نامه در واقع جلوه ديگري از سال رونق توليد را متجلي مي سازد.

وي افزود: امسال در حوزه وزارت صنعت، بر اساس برنامه اي كه ابتداي سال تدوين شد و به تاييد رييس جمهور رسيد، بر پايه رونق توليد اقدام هاي مختلفي انجام شد.

رحماني برنامه رونق توليد در وزارت صنعت را شامل هفت محور دانست و گفت: نخستين اولويت، تعميق ساخت داخل بود كه شامل 10 برنامه مي شود و از آن به عنوان نهضت ساخت داخل ياد شده است.

وي ادامه داد: لازم بود تا در گام نخست توليد موجود را حفظ كنيم و بر اين اساس به جز دو حوزه توليد آلومينيوم و خودرو كه كاهشي بوده، در ساير صنايع با افزايش توليد روبرو شديم.

وزير صنعت، معدن و تجارت با بيان اينكه "امسال در ساير گروه ها مانند دارو با 31 درصد، پوشاك 20 درصد، مواد غذايي 15 درصد افزايش توليد ثبت شده است"، گفت: لايه بعدي در رونق توليد، احياي ظرفيت هاي خالي واحدهاي توليدي است؛ همچنين در حوزه طرح هاي نيمه تمام فعاليت كرده ايم و از سوي ديگر به رونق توليد و ساخت داخل توجه ويژه داشتيم و هدف اين است تا 10 ميليارد دلار از واردات مختلف، به ساخت داخل تبديل شود.

وي افزود: 2.4 ميليارد دلار از اقلام معدني كه تا پيش از اين وارد كشور مي شد، بايد داخلي سازي شود؛ همچنين كشورمان در برخي اقلام وابستگي به واردات داشت و اين وابستگي خطرناك بود و تلاش مي شود تا اين واردات كاهش پيدا كند.

وزير صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان كرد: آمارهاي امسال نشان مي دهد كه در توليد لاستيك سنگين، از 30 درصد توان داخلي به 55 درصد رسيده ايم.