دنياي معدن : ۱۵ ميليارد توماني در معدن طلاي هيرد نهبندان سرمايه گذاري شد
سه شنبه، 15 بهمن 1398 - 11:11 کد خبر:141781
دنياي معدن - مدير مجتمع محدوده هاي اكتشافي خراسان جنوبي گفت: تاكنون حدود ۱۵ ميليارد تومان در اكتشافات معدن طلاي هيرد نهبندان و در مجموع در كل استان ۶۰ ميليارد تومان سرمايه گذاري شده است.


به گزارش دنياي معدن، عليرضا جلاليان اظهار داشت: از سال 94 تاكنون سه پهنه اكتشافي با مساحت 14 هزار كيلومتر مربع از طريق سازمان صمت استان در اختيار شركت تهيه و توليد موادمعدني ايران قرار گرفته است.

وي با بيان اينكه با اين اكتشاف 10 محدوده اميدبخش به مساحت يك هزار كيلومتر مربع شده است گفت: مجتمع استان موفق به اخذ سه فقره پروانه اكتشاف، يك گواهي كشف و يك پروانه بهره برداري در استان شده است.

مدير مجتمع محدوده هاي اكتشافي خراسان جنوبي با بيان اينكه محدوده معدني هيرد استان در شهرستان نهبندان قرار گرفته و مطالعات اكتشافي در معدن طلاي هيرد در چهار محدوده اكتشافي انجام شده است افزود: 4 ميليون و 910 هزار تن در طلاي هيرد نهبندان و 508 تن در طلاي خونيك خوسف ذخاير كانسنگ طلا است.

جلاليان تصريح كرد: محدوده معدني خونيك نيز در شهرستان خوسف واقع شده و پروانه اكتشاف محدوده در سال 96 به نام شركت تهيه و توليد مواد معدني ايران منتقل و مقرر شده ادامه اكتشاف و بهره برداري از اين معدن توسط شركت تهيه و توليد موادمعدني ايران انجام شود.

5 معدن طلا در قطب اشتغالزايي استان خراسان جنوبي وجود داردهمدان| 170 ميليارد تومان اعتبار براي معدن طلاي عشوند اختصاص يافتمعدن طلاي زركوه قروه براي 1060 جوان كردستاني شغل ايجاد كرده است

وي ادامه داد: معدن طلاي هيرد نهبندان خود داراي سه معدن ديگر بوده و براي هر كدام از آن نيز يك پروانه جداگانه گرفته شده و اكتشافات تكميلي در معادن شماره سه انجام شده است.

مدير مجتمع محدوده هاي اكتشافي خراسان جنوبي خاطرنشان كرد: شركت آبادراهان پارس برنده مزايده كارخانه فرآوري و استيصال طلاي هيرد شده و ايجاد سايت اداري و راهداري و خردايش پيش بيني شده كه تاكنون 25 درصد پيشرفت فيزيكي دارد.

جلاليان اظهار داشت: اين كارخانه ظرفيت آن براي شماره سه معدن هيرد 100 كيلوگرم شمش طلا در سال است و به طور قطع ظرفيت آن افزايش پيدا مي كند.

وي افزود: هدف بعدي ما در اكتشافات معدن، اكتشاف معدن شماره يك هيرد است و از اواخر ماه جاري اكتشاف و افزايش ذخاير آن آغاز مي شود.

مدير مجتمع محدوده هاي اكتشافي خراسان جنوبي گفت: حدود 10 كيلو و 700 گرم از 10 هزار تن كانسنگ طلا، استيصال و توليد شده و معدن طلا اواخر امسال به بهره برداري مي رسد.

جلاليان بيان كرد: تاكنون حدود 15 ميليارد تومان در اكتشافات هيرد نهبندان و در مجموع در كل استان 60 ميليارد تومان سرمايه گذاري شده است.

وي با بيان اينكه براي حدود 60 نفر به صورت موقت و دائم در معدن طلاي هيرد اشتغال ايجاد شده است عنوان كرد: با ساخت و بهره برداري كارخانه اين تعداد اشتغال به 150 نفر مي رسد.

مدير مجتمع محدوده هاي اكتشافي خراسان جنوبي با اشاره به معدن طلاي خونيك گفت: اكتشافات اين معدن انجام شده و در طلاي خونيك هشت نفر اشتغال ايجاد شده و اگر اكتشافات تكميل و پروانه بهره برداري گرفته شود تا 20 نفر اشتغال ايجاد خواهد شد.

جلاليان بيان كرد: محدوده هاي اكتشافي آهن درح، پهنه نهبندان، آهن بيشه، پلي متال بيشه، پلي متال كودكان و پلي متال آبگرم براي اخذ پروانه اكتشاف درخواست شده و اميدواريم پروانه هاي اين شش محدوده صادر شود.

وي با بيان اينكه براي احداث معدن و كارخانه طلاي هيرد نياز به 150 ميليارد تومان اعتبار است افزود: در مجموع در حال حاضر بين 80 تا 100 نفر در استان اشتغال ايجاد كرديم و واحدهاي اكتشافي و بهره برداري ديگر نيز در استان وجود دارد.