دنياي معدن : ضرورت توسعه اكتشاف براي قطع واردات مواد معدني
یکشنبه، 6 بهمن 1398 - 12:42 کد خبر:141643
دنياي معدن -مديرعامل سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات گفت: امروز توسعه فعاليت هاي اكتشافي به عنوان يك ضرورت در بخش معدن و صنايع معدني در دستور كار دولت قرار گرفته كه اين امر نقش بسزايي در قطع واردات برخي مواد معدني دارد.


«عزيزالله عصاري» روز يكشنبه در جمع خبرنگاران در محل اتاق ايران افزود: در صنعت سرب و روي، اكنون ميزان تقاضا بيش از عرضه در كشور است و خيلي از كارخانه ها مواد مورد نياز خود را از تركيه تهيه مي كنند و در حالي كه با گسترش فعاليت اكتشافي زمينه تامين در داخل وجود دارد.

وي يادآور شد: براساس آمارهاي منتشر شده، ايران ۹ درصد ذخيره سرب و روي جهان را در اختيار دارد و اكنون در قالب همكاري مشترك با هلدينگ زرين در اين صنعت فعال خواهيم شد و يك حركت مهم در اين بخش محسوب مي شود.

ساخت بزرگترين مجتمع سرب وروي در منطقه محروم

ابراهيم جميلي مديرعامل هلدينگ زرين در اين نشست خبري با بيان اينكه بزرگترين مجتمع سرب و روي در منطقه محروم كوهبنان (استان كرمان) با برآورد زماني ۱۸ ماهه ساخته مي شود و اين مهم با بهره گيري از توان داخلي با معنا بخشيدن به ارتباط ميان دانشگاه و صنعت شكل مي گيرد.

وي گفت: مجتمع ۳۰۰ هزار تني در سه فاز پيش بيني شده كه در فاز نخست ۵۰ هزار تن، دوم ۱۰۰ و سوم ۱۵۰ هزار تن در نظر گرفته شده است كه توليد شمش روي ۳۰ هزار تني در اين مرحله برنامه ريزي شده و قابليت افزايش هم خواهد داشت و كارخانه شمش سرب هم براي ۱۵ هزار تن تدارك ديده شده است.

به گفته جميلي، ميزان سرمايه گذاري اين طرح، دو هزار ميليارد تومان برآورد شده و زمينه اشتغال يك هزار نفر را فراهم خواهد ساخت و در حالي كه چنانچه اين مجتمع توسط شركت هاي خارجي ساخته شود، حداقل سه برابر رقم فعلي، هزينه خواهد داشت.

وي تصريح كرد: در تامين بيش از ۹۰ درصد از تجهيزات و ماشين آلات از توان داخلي بهره گيري مي شود و بقيه به دليل نوع اقلام مورد نياز، وارداتي است.

فعاليت اكتشافي بر روي پهنه ۱۲۰۰كيلومتر مربعي

محمد كلانتري مديرعامل توسعه معدني و صنعتي صبا نور هم در اين نشست خبري توضيح داد: وزارت صنعت، معدن وتجارت پهنه يك هزار و ۲۰۰ كيلومتر مربعي را در اختيار اين مجموعه قرار داد، اما ظرف ۱.۵ سال اكتشافات لازم به وسعت ۲۵۰ كيلومتر مرع رسيد.

وزارت صنعت اجازه فعاليت هاي اكتشافي عمقي را نداده، بلكه در سطح فعاليت مي شود در قالب ژئوفيزيك هوايي هم اين امكان فراهم مي شود.

وي گفت: راهبرد اصلي تنوع بخشيدن به توليدات و دستيابي به ذخاير مورد نياز صنايع معدني كشور است و اين اقدام در مسير شكست تحريم هاي ظالمانه دشمن محسوب مي شود.

حفظ محيط زيست در گرو توسعه خودروهاي الكتريكي

احد عليخاني مجري طرح زرين صبا نيز در اين نشست خبري ضمن يادآوري روند افزايشي توليد خودروهاي الكتريكي و جايگزيني آنها براي خودروهاي فعلي كه از آنها به عنوان يكي از منابع آلودگي محيط زيست ياد مي شود، گفت: آمارها نشان مي دهد تا ۸۰ درصد مصرف سرب مربوط به باتري هاي خودرو مي شود و در آينده نقش بسزايي براي خودروهاي الكتريكي تصور مي شود.

براساس آمارهاي موجود در سطح دنيا، در سال ۲۰۱۸ پنج ميليون و ۳۰۰ هزار خودروي الكتريكي وجود داشت كه حدود نيم درصد كل خودروهاي موجود در دنيا (۱.۱ ميليارد) است. بزرگ ترين بازار خودروهاي الكتريكي در دنيا، چين با حدود ۲.۳ ميليون دستگاه خودروي الكتريكي است. اروپا با ۱.۲ ميليون، و آمريكا با ۱.۱ ميليون (آمار ۲۰۱۸) پس از چين قرار مي گيرند.

با احتساب درصد فروش هاي جديد خودرو، نروژ با ۴۶ درصد در صدر قرار دارد.