دنياي معدن : صدور مجوز زيست محيطي كارخانه گندله سازي فولاد خراسان
شنبه، 5 بهمن 1398 - 09:43 کد خبر:141604
دنياي معدن -اداره كل محيط زيست خراسان رضوي، در اجراي مصوبه كارگروه «ستاد تسهيل و رفع موانع توليد»، مجوز زيست محيطي بهره برداري كارخانه گندله سازي مجتمع فولاد خراسان را در كوتاه ترين بازه زماني ممكن صادر كرد.


به گزارش دنياي معدن، مديرعامل مجتمع فولاد خراسان با قدرداني از حمايت سازمان حفاظت محيط زيست در راستاي رفع موانع و تسهيل گري اين اداره در امر «رونق توليد» اظهاركرد: بدون ترديد ايفاي تعهدات زيست محيطي، بخش مهمي از مسئوليت هاي اجتماعي شركت است و اهتمام فولاد خراسان در اين راستا به گونه اي بوده كه نه تنها استانداردهاي مدنظر در اين حوزه مهم حاكميتي را اجرا نموده است، بلكه در مواردي هم فراتر از استانداردها و تعهدات خود اقدام نموده و نتيجه پايش ها نشان مي دهد كه «فولاد خراسان» در مساله محيط زيست، همواره مسئولانه رفتار كرده است.

كسري غفوري افزود: اجراي كمربند سبز، تعامل و مسئوليت پذيري بالا در پايش هاي دوره اي و غيردوره اي، تاكيد اركان مديريتي مجتمع بر كاهش مصارف انرژي، آب و نيز كاهش آلاينده ها باعث تعاملي سازنده و در راستاي «منافع عمومي» ميان بزرگ ترين جبهه صنعتي استان با اداره كل محيط زيست شده است.

وي خاطرنشان كرد: تعهداتي را كه ما در راستاي الزامات قانوني در زمينه حفاظت محيط زيست بر عهده گرفته ايم بخشي از رسالت اجتماعي و از تكاليف شهروندي خود دانسته و تلاش مان آن است كه به بهترين نحو ممكن اين رسالت را ايفا و اجرا نماييم.

مديرعامل مجتمع فولاد خراسان تصريح كرد: كارخانه گندله سازي اين مجتمع با ظرفيت سالانه 5/2 ميليون تن در ارديبهشت ماه 1397 با حضور رئيس جمهور افتتاح گرديد.