دنياي معدن : بومي‌سازي فولاد؛ حركت در يك ساختار
یکشنبه، 29 دی 1398 - 05:23 کد خبر:141506
دنياي معدن -صنعت فولاد ايران، اكنون در ريل «تغيير رويكرد در مسير بومي‌سازي» قرار گرفته است.


خداداد غريب‌پور معاون وزير صمت و رئيس هيات عامل ايميدرو صنعت فولاد ايران، اكنون در ريل «تغيير رويكرد در مسير بومي‌سازي» قرار گرفته است. بومي‌سازي مفهوم وسيعي است كه بايد براي تحقق ابعاد آن، تشكيلاتي با حضور بخش خصوصي ايجاد كرد تا بتوان حركتي منسجم انجام داد و در نهايت دستاوردهاي ملموسي نصيب اقتصاد كشور كرد. در اين شرايط كه مقامات تراز اول كشور، بومي‌سازي و استفاده از ظرفيت‌هاي داخلي را مورد تاكيد قرار داده‌اند، بايد بتوان مسير پيش رو را به درستي تعريف كرد كه سازندگان تجهيزات، قطعات، همچنين شركت‌هاي فولادي قادر باشند با آگاهي كامل، هر كدام بخشي از چرخ اين جريان را به حركت درآورند.

يكي از نكات قابل توجه صنعت فولاد اين است كه سازندگان داخلي سهم تقريبي ۵۰۰ميليون دلاري در تامين تجهيزات مورد نياز اين صنعت دارند. اين عدد گوياي توان ساخت و البته دانشي است كه در اختيار شركت‌هاي داخلي قرار دارد، در همين حال فرصتي براي ايجاد زيربنا و سازماندهي در مسير بومي‌سازي است. صاحبان صنايع فولاد و شركت‌هاي سازنده تجهيزات، خواهان شكل‌گيري تشكلي هستند كه بتواند در قالب انجمن قطعه سازان فولاد پا به عرصه گذارد و به رفع دغدغه شركت‌هاي توليدكننده فولاد بپردازد. چنين ساختاري مورد حمايت ايميدرو به‌عنوان سازماني كه توسعه و توانمندسازي را به‌عنوان دو اصل مهم پيش رو دارد، قرار مي‌گيرد. هرچند پيش‌تر نيز اينجانب همكاري با تشكل‌ها و ارتباط نزديك با بخش خصوصي را مورد تاكيد قرار داده ام. يكي از مزاياي ديگر چنين ساختاري همگرايي و يكپارچگي در اجراي سياست‌ها است، به گونه‌اي كه نيازمندي‌ها در يك وب سايت يا بانك اطلاعاتي مطرح و سازنده‌اي كه توان برطرف كردن نياز را دارد، براي ساخت آن اعلام آمادگي مي‌كند و به اين ترتيب ارتباط دوسويه شكلي هدفمند مي‌گيرد. از سوي ديگر، در ذيل مفهوم بومي‌سازي، چنانچه معياري مانند كاهش ارزبري مدنظر قرار گيرد، مي‌توان شركت‌هايي كه ضمن حفظ كيفيت توليد، در اين مسير حركت كرده‌اند را مورد تشويق قرار داد. علاوه بر اين بخش پژوهش به‌عنوان حوزه تاثيرگذار و زيربنايي، همراستا با حوزه توليد نيز به معرفي برترين ها، بپردازد. به بياني ديگر مجموعه‌اي كه كاهش ارزبري را رقم زده‌اند، معرفي شوند و مورد تقدير قرار گيرند. به ياد داشته باشيم كه بومي‌سازي فرصتي براي رشد و توسعه ايجاد كرده كه بايد حداكثر بهره‌برداري را از آن به عمل آورد. اكنون در نقطه عطفي هستيم كه منافع آتي آن نصيب همگان خواهد شد.