دنياي معدن : سومين سال پربار بهره‌برداري از ماشين ريخته‌گري شمارۀ 5
یکشنبه، 12 آبان 1398 - 04:58 کد خبر:140568

سيزدهم آبان ماه سالروز بهره‌برداري از ماشين شمارۀ 5 ريخته‌گري است. به همين مناسبت خبرنگار فولاد با مدير ناحيۀ فولادسازي و ريخته‌گري مداوم فولاد مباركه گفت‌وگويي انجام داده است كه مي‌خوانيد.
 
آقاي سليمي دربارۀ اين ماشين و قابليت‌هاي آن توضيح دهيد.
به لطف خداوند متعال و همت و تلاش همۀ همكاران، ماشين شمارۀ 5 ريخته‌گري در شهريور 1395 توليد آزمايشي خود را شروع كرد و در آبان همان سال رسما به بهره‌برداري رسيد. اين ماشين ريخته‌گري توانايي توليد اسلب در عرض‌هاي 900 تا 2000 ميلي‌متر را داراست و يكي از قابليت‌هاي ويژۀ آن توانايي توليد اسلب در ضخامت‌هاي 200، 220 و 250 ميلي‌متر است. اين در حالي است كه در تمام ضخامت‌هاي فوق تاكنون سفارش‌هاي مشتريان با كيفيت مناسبي توليد شده است.
به غير از ظرفيت‌هاي كمي، اين ماشين از نظر كيفي هم تفاوتي با ساير ماشين‌هاي ريخته‌گري فولاد مباركه دارد؟
كيفيت اسلب‌هاي توليدشده در اين ماشين هم از لحاظ سطحي و هم كيفيت داخلي مناسب است و قسمتي از سفارش‌هاي صادراتي اسلب در شركت فولاد مباركه با اين ماشين توليد مي‌شود. نظر به اين‌كه در حال حاضر فقط ماشين 5 توانايي توليد اسلب با ضخامت 250 ميلي‌متر را دارد و كشش اين محصول در بازارهاي صادراتي مناسب است، بيشتر توليدات اين ماشين با ضخامت 250 ميلي‌متر انجام مي‌شود. اين ماشين توانست در مهرماه سال جاري با ريخته‌گري مداوم 151 ذوب، ركورد ديگري را در كارنامۀ خود ثبت كند.
براي توليد محصولات خاص، ماشين‌ها بايد از توانمندي خاصي برخوردار باشند؟
بله، يكي ديگر از افتخارات شركت فولاد مباركه توليد اسلب موردنياز توليد لوله‌هاي انتقال گازترش (نفت خام) است كه اسلب‌هاي سفارش گاز ترش نيز با ماشين5 توليد شده است.
ظرفيت اين ماشين چقدر است؟
به‌طوركلي ظرفيت ماشين ريخته‌گري شماره5 توليد يك ميليون و 800 هزار تن اسلب در سال است و اين مايۀ خرسندي است كه اعلام كنيم در حال حاضر ماشين مذكور به ظرفيت اسمي خود دست يافته است.
سخن آخر؟
بر خود لازم مي‌دانم از همۀ عزيزاني كه در مراحل طراحي، ساخت، نصب و راه‌اندازي و بهره‌برداري از اين ماشين زحمات فراواني را متحمل شده‌اند، تشكر و قدرداني نمايم.اميدوارم با لطف خداوند متعال شاهد موفقيت‌هاي روزافزون شركت فولاد مباركه باشيم.