دنياي معدن : "كچاد" معدني ها را پشت سر گذاشت
شنبه، 11 آبان 1398 - 09:46 کد خبر:140553
دنياي معدن - "چادرملو" به عنوان اولين شركت معدني است كه به حاشيه سود بالاي ۵۰ درصد دست مي يابد و به دنبال رشد ۶۷ درصد درآمد هاي خود گام برمي دارد.


به گزارش دنياي معدن، شركت «صنعتي و معدني چادرملو» در حالي مهرماه را پشت سر گذاشت كه ۶۲۸ميليارد تومان از انواع محصولات خود را به فروش رساند.

طي ۷ماه گذشته از ابتداي سال جاري، اين شركت جمع درآمد هاي عملياتي خود را به رقم ۵۵۹۷ ميليارد تومان رساند كه اين رقم معادل ۴۷درصد مبلغ فروش پيش بيني شده براي مجموع سال است؛ چادرملو در گزارش ۶ماهه خود برآورد كرد كه در پايان سال جاري به درآمد ۱۱۷۸۷ ميليارد توماني دست يابد.

قابل ذكر است كه رقم پيش بيني شده از درآمد تحقق يافته سال ۹۷ حدود ۶۷ درصد بيشتر است.

با توجه به اين كه مبلغ فروش در تمام ماه هاي سال جاري بيش از مدت مشابه سال گذشته بوده و با فرض رشد درآمد ها در ادامه سال همانند سال گذشته، به نظر مي رسد "كچاد" توان تحقق رقم پيش بيني شده را دارد.

بر اساس آخرين گزارش هاي مالي منتشر شده، در بين شركت هاي حاضر در گروه استخراج كانه هاي فلزي، "كچاد" پس از "كگل" رتبه دوم از نظر مبلغ فروش را دارد و به تنهايي ۳۸ درصد از كل فروش گروه، در اين شركت رقم مي خورد.

به همين ترتيب، به سبب عملكرد بهتر در بخش هاي غيرعملياتي، "كچاد" سود خالص بيشتري نسبت به "كگل" كسب كرده است.

نگاهي به ساختار سود و زيان شركت

تحليل فاصله ساختار سود و زيان حاكي از آن است كه حاشيه سود ناخالص شركت در دوره هاي اخير رشد مطلوبي داشته و توانسته خود را كمي از ميانگين گروه بالاتر ببرد. در حالي كه حاشيه سود "كچاد" در گزارش دوره ۶ ماهه نخست سال۹۸ حدود ۵۰درصد است، ديگر شركت هاي هم گروه به صورت ميانگين، حاشيه سود ۴۹درصدي دارند.

به اين ترتيب، "چادرملو" به عنوان نخستين شركت معدني بوده كه به حاشيه سود ۵۰درصدي دست مي يابد.

بر اساس اين گزارش، نگاهي به ساختار بهاي تمام شده اين معدني نشان از اين داشته كه هزينه موادمصرفي در دروه اخير تا حدي كنترل شده و از سوي ديگر، افزايش درآمد فروش محصولات كمك شاياني به بهبود اوضاع كرده است.

از همه مهم تر، طرح فولاد سازي شركت در رشد قابل توجه حاشيه سود دخيل بوده است؛ به عبارت بهتر، "كچاد" با تكميل زنجيره توليد خود، شرايطي را فراهم آورده كه تا سال هاي آتي نيز اثرات آن قابل مشاهده است.

از ديگر امتياز هاي "كچاد" نسبت به ساير شركت هاي حاضر در بازار سرمايه مي توان به معافيت از مالياتي به دليل اجراي طرح توسعه در مناطق كمتر توسعه يافته، برخورداري از نيروگاه ۵۰۰ مگاواتي و سرمايه گذاري در سهام فولادسازان، اشاره كرد.

اين سهم در حال حاضر با نسبت قيمت به درآمد ۵.۱ در حال معامله است؛ بنابراين، در پاسخ به كساني كه ادعاي حبابي بودن بازار سرمايه را دارند مي توان گفت نقدينگي كور و سرمايه هاي هيجاني، وارد سهام بنيادي نشده است و به نظر مي رسد سهم هاي بنيادي همچون "كچاد" همچنان جاي رشد دارند.

در نظرسنجي آبسيم پلاس در خصوص معاملات اين سهم، ۶۵درصد موقعيت خريد را انتخاب كردند و تنها ۳۵درصد در موضع فروش قرار گرفتند.

اين هم از ابتداي سال جاري تا روز كاري گذشته بازدهي ۳۰درصدي را در كارنامه خود به ثبت رسانده است.