دنياي معدن : نيم ميليون تن سيمان از مرز ريلي سرخس صادر شد
شنبه، 11 آبان 1398 - 05:20 کد خبر:140549
دنياي معدن -مديركل راه آهن خراسان گفت: ۵۱۲ هزار تن سيمان ظرف امسال تاكنون از طريق مرز ريلي سرخس به كشورهاي آسياي مركزي صادر شده است.


مصطفي نصيري ورگ روز شنبه، افزود: مقصد ۷۵ درصد اين ميزان صادرات ازبكستان بوده و بقيه به كشورهاي تركمنستان و قزاقستان صادر شده است.

وي ادامه داد: مستند به اطلاعات بازرگاني راه آهن جمهوري اسلامي ايران طي امسال تاكنون ۸۰۸ هزار تن كالا از مرزهاي ريلي كشور صادر شده كه ۷۰ درصد آن سيمان است.

مديركل راه آهن خراسان گفت: سهم صادرات ريلي مرز سرخس از مجموع صادرات ريلي كشور حدود ۸۵ درصد است كه عمده افزايش سهم اين مرز به خاطر افزايش صادرات سيمان به كشورهاي آسياي مركزي است.

وي افزود: در حالي كه صادرات ريلي از مرز سرخس طي اين مدت ۶۸۳ هزار تن بوده، ۷۵ درصد آن معادل ۵۱۲ هزار تن به سيمان اختصاص داشته كه بيشتر آن نيز توسط توليدكنندگان سيمان خراسان رضوي تامين شده است.

نصيري به سهم قابل توجه مرز ريلي سرخس در صادرات ريلي كشور اشاره و بيان كرد: صادرات سيمان از مرز ريلي سرخس در شهريور ماه سال جاري ۲۸ هزار و ۵۰۰ تن و در مهر ماه ۱۶ هزار و ۵۰۰ تن بوده است كه نشان دهنده كاهش شديد اين صادرات است.

وي ادامه داد: اخيرا وضع تعرفه بر سيمان وارداتي از سوي تركمنستان موجب كاهش صادرات اين كالا از طريق راه آهن به اين كشور شده است.

مديركل راه آهن خراسان گفت: با توجه به هزينه هاي ترانزيت و تعرفه حمل كالا از طريق جاده در تركمنستان، صادرات سيمان توسط كاميون براي صادركنندگان سيمان به صرفه نخواهد بود لذا با وضع تعرفه از سوي ازبكستان صادرات اين محصول از ايران و بويژه خراسان رضوي تحت تاثير قرار خواهد گرفت.

تبادل ريلي كالا در كشور با آسياي مركزي از ۲ مرز سرخس در خراسان رضوي و اينچه برون در استان گلستان انجام مي شود.

به خاطر قدمت بيشتر، زيرساخت هاي بهتر و فاصله مناسب، عمده تبادلات تجاري با كشورهاي تركمنستان، ازبكستان، تاجيكستان، قزاقستان و قرقيزستان از طريق ايستگاه راه آهن سرخس صورت مي گيرد.

مجموع مبادلات كالا شامل صادرات، واردات و ترانزيت از طريق راه آهن در مرز ريلي سرخس و كشورهاي آسياي مركزي در سال گذشته بيش از ۲ ميليون تُن كالا بود و ترانزيت كالاهاي آسياي مركزي از طريق اين مرز ريلي در سال گذشته به يك ميليون و ۲۷۴ هزار تُن رسيد كه ركورد جديد در اين زمينه است.