دنياي معدن : رئيس هيئت مديره انجمن سيمان تغيير كرد
دوشنبه، 29 مهر 1398 - 06:58 کد خبر:140469
دنياي معدن -رئيس هيئت مديره انجمن صنفي كارفرمايان صنعت سيمان تغيير كرد.


به گزارش دنياي معدن، سيصد و شصت و يكمين جلسه هيات مديره انجمن سيمان برگزار شد.

در جلسه هيئت مديره انجمن صنفي كارفرمايان صنعت سيمان مورخ 28 مهر ماه 1398، سيد محمد اابك، داداش را به جاي خود و به نمايندگي سيمان تهران معرفي كرد.

همچنين اصل روستا به عنوان نماينده هلدينگ سيدكو معرفي شد.
پس از راي گيري داداش به عنوان رئيس هيئت مديره انجمن صنفي كارفرمايان صنعت سيمان انتخاب شد. بعد از انتخابات هيئت رييسه وارد دستور جلسه شد.

دستور جلسه انجمن شامل ارائه گزارشي از وضعيت توليد، تحويل و صادرات شهريور و شش ماهه سال 1398، گزارشي از قيمت هاي فروش كارخانجات بورسي، تعيين حسابرس براي دوره مالي منتهي به مهر ماه سال جاري، گزارش نهايي وضعيت مالياتي سال هاي 1385 و 1386، ارائه گزارشي از اقدامات اوليه انجام شده براي برگزاري نمياشگاه سيمان و سالروز 86 سالگي صنعت سيمان بوده است.