دنياي معدن : شهرك هاي علمي و تحقيقاتي، دانشگاه و شركت هاي دانش بنيان بازوي توسعه تكنولوژي
یکشنبه، 17 شهریور 1398 - 03:48 کد خبر:140040
دنياي معدن - مديرعامل شركت فولاد مباركه به همراه جمعي از معاونان و مديران اين شركت روز شنبه نهم شهريورماه، ضمن بازديد از شهرك علمي و تحقيقاتي اصفهان و شركت‌هاي فناورِ مستقر در آن با سرپرست اين مركز ديدار كردند و راهكارهاي تعامل حداكثري صنعت با شهرك علمي و تحقيقاتي و دانش‌بنيان را مورد بررسي و تبادل نظر قرار دادند.


به گزارش دنياي معدن، مهندس عظيميان در اين ديدار با بيان اين كه شهرك هاي علمي و تحقيقاتي ، دانشگاه و شركت هاي دانش بنيان بازوي توسعۀ تكنولوژي هستند بر برقراري ارتباط بيشتر صنعت با شهرك علمي و تحقيقاتي تأكيد كرد و گفت: با توجه به اين‌كه تكنولوژي در تمامي زمينه‌ها و به‌خصوص در صنعت فولاد با سرعت قابل‌ملاحظه‌اي در حال پيشرفت است، به نظر مي‌رسد دست‌يابي و استفاده از فناوري‌هاي پيشرفته اجتناب‌ناپذير است. ما بر اين باوريم كه ارتباط سازنده با شهرك علمي و تحقيقاتي اصفهان و شركت‌هاي فناورِ مستقر در آن زمينه‌ساز پيشرفت قابل‌ملاحظۀ شركت فولاد مباركه و صنعت فولاد كشور باشد.


در اين ديدار سرپرست شهرك علمي و تحقيقاتي اصفهان نيز حمايت صنايع استان و كشور از مراكز علمي و تحقيقاتي و فناور را يك ضرورت دانست و افزود: شركت فولاد مباركۀ اصفهان مي‌تواند با مشاركت در صندوق پژوهش و فناوري استان اصفهان، نقش خود را در حمايت از شركت‌هاي فناور اصفهان پررنگ‌تر كند.


به گزارش خبرنگار فولاد، در همين خصوص مهدي نقوي معاون تكنولوژي فولاد مباركه نيز گفت: بايد مراكز علمي و تحقيقاتي و فناور بيش‌ازپيش درگير پروژه‌هاي داخلي گروه فولاد باشند تا بتوانند ايده‌هايشان را به محصول تبديل كنند. در حال حاضر، استراتژي اول فولاد مباركه اين است كه صاحب تكنولوژي صنعت فولاد شود؛ اما نبايد فراموش كرد كه در جريان اين امر نبايد خدشه‌اي به روند توليد وارد شود.
وي خاطرنشان كرد: در فرايند صاحب تكنولوژي شدن، دو موضوع را بايد در نظر بگيريم: يك اين‌كه تصوير ذهني شركت‌هاي دانش‌بنيان و شركت‌هاي دانشگاهي از واقعيت صنعت چيست؛ و ديگر اين‌كه آن‌ها به چه ميزان با مسائل خرد فرايندي كه در فولاد مباركه يا هر فولادسازي ديگري وجود دارد آشنا هستند. مذاكرات و شواهد نشان مي‌دهد اين تصوير، حداقل در حال حاضر، تصويري جامع‌نگر و در حد و اندازۀ يك فولادساز بزرگ نيست. ازاين‌رو ابتدا بايد فضاي عيني و واقعي براي دوستان باز شود تا به اشتراك ذهني دست يابيم.


وي اظهار داشت: در حوزۀ معاونت تكنولوژي به‌گونه‌اي برنامه‌ريزي خواهيم كرد كه صاحبان ايده در شركت‌هاي دانش‌بنيان و شهرك علمي و تحقيقاتي با تمامي جزئيات و خطوط توليد فولاد مباركه و دغدغه‌هاي آن آشنا شوند. به‌عنوان مثال وقتي كسي ادعا كند كه توانايي طراحي يك خط فولادسازي را دارد بايد تمامي جزئيات و لزوم يكپارچگي فرايند توليد را بشناسد؛ وگرنه توليد محقق نخواهد شد.


دغدغۀ امروز فولاد مباركه تنها ساختن يك تجهيز اختصاصي و انحصاري نيست. امروز صحبت از صاحب تكنولوژي شدن است. بايد عوامل زيادي ازجمله دانش فني، طراحي و مهندسي و اجرا در كنار هم قرار گيرند تا نتيجۀ موردنظر حاصل شود. آيا همۀ اين دانش‌ها در شهرك علمي و تحقيقاتي و شركت‌هاي دانش‌بنيان موجود است.


به‌طور قطع فولاد مباركه با حمايت‌هاي خود در پي تحقق اين امر است. بايد با حفظ و حتي ارتقاي روند توليد، ظرفيت‌ها را به توليد برسانيم و كسب درآمد كنيم تا با حمايت شركت‌هاي دانش‌بنيان به جايگاه صاحب تكنولوژي بودن دست يابيم. در همين راستا از مجموعۀ شركت‌هاي دانش‌بنيان و شهرك علمي و تحقيقاتي و دانشگاه‌هاي ايران ياري مي‌طلبيم و خود را ملزم به حمايت از آن‌ها مي‌دانيم. به نظر مي‌رسد بايد انجمن يا گروهي شكل گيرد تا به‌صورت يكپارچه تمام موضوعات را پوشش دهد.