دنياي معدن : پايان مرحله فني-تخصصي ششمين آزمون استخدامي مجتمع فولاد خراسان
شنبه، 16 شهریور 1398 - 10:22 کد خبر:140034
دنياي معدن -با برگزاري يك آزمون رقابتي، مراحل اوليه به كارگيري 202 نفر همكار جديد در مجتمع فولاد خراسان به انجام رسيد و دارندگان برترين رتبه هاي آزمون كتبي و مصاحبه فني-تخصصي ظرف ماه هاي آينده (تا پايان سال جاري) تدريجا براي شروع كار دعوت خواهند شد.


به گزارش دنياي معدن، مدير عامل شركت كه به همراه معاونين منابع انساني و امور اجتماعي و بهره برداري ضمن حضور در جلسه افتتاحيه مصاحبه حضور يافته بود، در سخنان كوتاهي، اهميت تامين منابع انساني شايسته را تبيين نموده و خطاب به ارزيابان و مصاحبه كنندگان حاضر، بر بي طرفي فولاد خراسان در گزينش نيرو و سلامت برگزاري مصاحبه استخدامي و دقت بر اصل شايسته گزيني تاكيد  نمود.

به  گزارش معاونت منابع انساني  فرايند  مصاحبه استخدامي، از پذيرفته شدگان آزمون كتبي، در بازه زماني 6 تا ۱۰ مرداد ماه ۱۳۹۸ در چهار پنل تخصصي و چهار پنل روانشناختي با حضور كارشناسان خبره اعزامي از دانشگاه صنعتي اميركبير و كارشناسان حوزه  «ارزيابي شايستگي» مجتمع فولاد مباركه برگزار شد  و از 361 نفر مصاحبه به عمل آمد.

به گفته مهندس صبوريان، معاون منابع انساني و امور اجتماعي، در اين مرحله از پذيرفته شدگانِ 5‏/1 تا 2 برابر ظرفيت مورد نياز (جمعا361 نفر) جهت مصاحبه فني-تخصصي و روان شناسي صنعتي، كه اسامي آنان قبلا از طريق سايت استخدامي اعلام شده بود، دعوت و در بازه زماني 5 روزه مذكور همزمان از داوطلبان پذيرفته شده در اين مرحله، مصاحبه تخصصي و روانشناختي دعوت به عمل آمد.

صبوريان افزود: فرايند استخدام در شركت مجتمع فولاد خراسان بر اساس رقابت علمي و بي طرفانه و بر اساس اصل شايسته گزيني و فرصت برابر براي فارغ التحصيلان استوار است، تشريح كرد: در هيچ يك از بخش هاي آزمون، مصاحبه و... مجتمع فولاد خراسان در مورد داوطلبا مستقيما اظهار نكرده و براي رعايت بي طرفي، علاوه بر اين كه در آزمون امسال هيچ يك از همكاران يا واحد هاي شركت دخيل نبودند، خاطرنشان كرد:  در مرحله مصاحبه نيز از افراد خبره صنعت فولاد و نيز متخصصان دانشگاهي غبر مقيم در استان استفاده كرديم و يكي از بي شائبه ترين شيوه هاي به كارگيري نيرو را پشت سر نهاديم.

وي با بيان اين كه جهت اجراي آزمون كتبي و مصاحبه تخصصي و روانشناختي  در بهمن ماه سال ۹۷ از سه مرجع معتبر برگزار كننده آزمون شامل دانشگاه هاي «صنعتي اميركبير» دانشگاه «صنعتي شريف» و «سازمان سنجش آموزش كشور» استعلام كرديم، افزود:  در اين دوره، دانشگاه صنعتي اميركبير انتخاب و قراردادي ميان شركت و دانشگاه مذكور جهت برگزاري آزمون كتبي و مصاحبه تخصصي و روانشناختي منعقد گرديد.

معاون منابع انساني و امور اجتماعي با بيان اين كه پذيرفته شدگان به ترتيب و بر اساس اولويت نياز شركت دعوت به كار خواهند شد، افزود: نيازهاي نيروي انساني بر اساس ساختار سازماني مصوب شركت و برنامه بازنشستگي نيروي انساني در سال هاي ۹۷ و ۹۸، ازواحدهاي مختلف شركت استخراج و در بهمن ماه ۹۷ نهايي گرديد. پس از آن، آمار نياز به نيروي انساني در چهار دسته كلي شامل مكانيك، برق، متالوژي و پشتيباني، اداري و ستادي و در مجموع به تعداد ۲۰۲ نفر تهيه و پس از تاييد در كميته منابع انساني به تصويب هيئت مديره محترم شركت رسيد،

صبوريان افزود: نتايج مصاحبه استخدامي متعاقبا" در شهريور ماه 98 توسط دانشگاه اعلام شده و از پذيرفته شدگان جهت انجام آزمايش ها و معاينات بدو استخدام دعوت به عمل خواهد آمد.

                                                                                                                                                  

بنا به گفته موسي الرضا بهرامي، مدير اداري و منابع انساني شركت، در مرحله كتبي آزمون استخدامي امسال، 49۹۰ نفر در ۱۹ گروه آزمايشي در تاريخ ۳۱‏خردادماه ۹۸ با يكديگر به رقابت پرداختند كه در تير ماه نتايج اوليه آزمون با تاثير ۶۰ درصد دروس تخصصي و ۴۰ درصد دروس عمومي  توسط دانشگاه محاسبه  و براي مصاحبه تخصصي، اسامي تعداد 1.5 (و در برخي رشته ها) تا دو برابر ظرفيت مورد نياز از طريق سايت دانشگاهي مذكور اعلام شد.

 

 

گفتني است، دانشگاه صنعتي اميركبير (دانشگاه بر گزار كننده آزمون) در فاصله زماني اسفند ماه ۹۷ تا فروردين ۹۸ از طريق سايت اينترنتي از داوطلبان متقاضي شركت در آزمون استخدامي ثبت نام به عمل آورده بود.

به كارگيري نيرو در فولاد خراسان اصولا مبتني بر رقابت برابر و تخصصي و علمي است و علاوه بر برگزاري آزمون كتبي، مصاحبه تخصصي و روانشناختي، انجام آزمايش ها و معاينات بدو استخدام و برگزاري دوره هاي آموزشي و توجيهي و دعوت به كار پذيرفته شدگان نهايي ديگر مراحل اين آزمون در همه ادوار بوده است و  آزمون سال جاري نيز بر همين اساس انجام پذيرفت.

بر اساس گزارش معاونت منابع انساني و پيرو اطلاعيه هاي قبلي، پذيرفته شدگان بر اساس نياز خطوط توليد  و برنامه تامين نيروي انساني شركت ،  بتدريج و در چند نوبت جهت شروع به كار فراخوان خواهند شد.