دنياي معدن : آگهي مناقصه "به كارگيري و استفاده از سه دستگاه لودر" مجتمع سنگان
یکشنبه، 27 مرداد 1398 - 07:17 کد خبر:139862
دنياي معدن - آگهي تجديد مناقصه يك مرحله اي " به كارگيري و استفاده از سه دستگاه لودر ZL50" مجتمع سنگ آهن سنگان به فراخوان گذاشته شد.


به گزارش دنياي معدن، اسناد اين مناقصه از 27 مرداد تا 4 شهريور ماه جاري از طريق سامانه تداركات دولت به آدرس www.setadiran.ir به فروش مي رسد. متقاضيان بايد حداكثر تا 17 شهريور ماه سال جاري ساعت 16 اسناد دريافتي را تكميل و در سايت فوق بارگذاري كنند.

زمان و مكان بازگشايي پاكت ها

بنابر اين گزارش، زمان بازگشايي پاكت ها ساعت 14 روز شنبه 23 شهريور امسال در محل سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران به آدرس تهران، ميدان فردوسي، خيابان سپهبد قرني، نبش كوچه شريف است.

متقاضيان جهت دريافت اطلاعات تكميلي مي توانند با شماره تلفن 02181492000 تماس حاصل كنند.