دنياي معدن : اردشير سعدمحمدي: ايجاد روحيه ورزشي در كاركنان مهمترين اصل مديريتي براي افزايش بهره وري است
شنبه، 26 مرداد 1398 - 02:54 کد خبر:139844
دنياي معدن -ظهر روز 4 شنبه آئين افتتاحيه دوازدهمين دوره مسابقات فوتسال كاركنان ايميدرو به ميزباني شركت مس در تبريز برگزار شد. به همين مناسبت «اردشير سعدمحمدي» مديرعامل شركت مس پيامي صادر كرد كه از سوي مهندس آرمان حسني معاون منابع انساني و پشتياني شركت مس قرائت شد.


متن پيام به اين شرح است:
به نام پروردگار راستي و درستي
«در دنياي امروز، منابع انساني هر شركتي مهمترين و حياتي ترين سرمايه براي توسعه اقتصادي پايدار است. از اين رو، برنامه ريزي براي افزايش بهره وري نيروي انساني در كنار استفاده از فناوري هاي روز بايد به عنوان مهمترين اصل مديريتي در دستور كار شركت ها و سازمان ها قرار گيرد. يكي از راه هاي اصلي براي افزايش بهره وري و ارتقاي انگيزه كاركنان با هدف ايجاد شركتي پويا و سودآور تقويت روحيه ورزشي در بين كاركنان و آماده سازي بسترهاي ورزشي در سطح سازمان ها است.
در همين راستا سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران (ايميدرو) به عنوان متولي صنايع معدني ايران در سال هاي گذشته و در راستاي ايجاد شركت هايي پويا و بهره ور اقدام به برنامه ريزي و برگزاري مسابقات كاركنان شركت هاي تابعه در زمينه هاي مختلف ورزشي ازجمله مسابقات فوتسال در يازده دوره كرده است.
شركت ملي صنايع مس ايران مفتخر است كه دوازدهمين دوره مسابقات فوتسال كاركنان ايميدرو و شركت هاي تابعه به ميزباني اين شركت در «تبريز»؛ پايتخت گردشگري كشورهاي اسلامي؛ برگزار مي شود.
اينجانب ضمن قدرداني از رياست محترم هيات عامل ايميدرو براي فراهم كردن شرايط برگزاري دوازدهمين دوره مسابقات فوتسال، اعلام مي دارم كه شركت ملي صنايع مس ايران تمام تلاش خود را خواهد كرد تا ميزبان خوبي براي خانواده بزرگ معدني كشور در اين دوره از مسابقات باشد.»
اردشير سعدمحمدي
مديرعامل شركت ملي صنايع مس ايران