دنياي معدن : 5 راهكار براي توسعه زنجيره صنعت آلومينيوم/ تامين مواد اوليه در قالب سرمايه گذاري مشترك
سه شنبه، 25 تیر 1398 - 06:38 کد خبر:139557
دنياي معدن - مركز پژوهش هاي مجلس، 5 راهكار براي توسعه زنجيره صنعت آلومينيوم پيشنهاد داد. اين مركز با هدف تامين مواد اوليه اين صنعت پيشنهاد داده، بهره برداري از معادن بوكسيت گينه و سرمايه گذاري مشترك با شركت هاي بزرگ توليدكننده پودر آلومينا و آلومينيوم ضروري است.


به گزارش دنياي معدن، مركز پژوهش هاي مجلس در گزارشي تحت عنوان «بررسي راهبردهاي ايجاد ظرفيت آلومينيوم در كشور براساس زيرساخت هاي موجود و مزيت نسبي در حلقه هاي مختلف زنجيره ارزش» آورده است: چالش تأمين مواد اوليه، مهمترين چالش صنايع بالادستي و پايين دستي اين زنجيره در كشور است.

سياست گذاري و برنامه ريزي به منظور تأمين مواد اوليه مورد نياز در اين زنجيره بايد به اولويت اصلي وزارت صنعت، معدن و تجارت و ايميدرو در توسعه زنجيره ارزش آلومينيوم كشور تبديل شود.

مركز پژوهش هاي مجلس براي توسعه زنجيره صنعت آلومينيوم، «سياستگذاري و برنامه ريزي براي تأمين مواد اوليه و مصرفي زنجيره ارزش آلومينيوم» را به عنوان يكي از راهكارهاي اين حوزه برشمرده و آورده است: در اين زمينه، تعيين تكليف طرح توليد پودر آلومينا از نفلين سينيت و بوكسيت هاي كم عيار، بهره برداري از معادن بوكسيت گينه و سرمايه گذاري مشترك با شركت هاي بزرگ توليدكننده پودر آلومينا و آلومينيوم ضروري است.

همچنين، تهاتر پودر آلومينا با ساير كالاها، رفع مشكلات زيست محيطي و اجتماعي معدن بوكسيت تاش، تأمين پايدار شمش آلومينيوم خالص و آلياژي مورد نياز صنايع پايين دستي و تأمين سرمايه احداث واحد توليد پتروليوم كك، از ديگر پيشنهادها در اين زمينه ست.

مركز پژوهش هاي مجلس با اشاره به راهكارهاي ديگر اين نهاد براي توسعه زنجيره صنعت آلومينيوم، تصريح كرده است: افزايش بهره وري و ارتقاي فناوري واحدهاي توليدكننده آلومينيوم براي كاهش مصرف انرژي الكتريكي، اصلاح نظام عرضه شمش آلومينيوم در بورس كالا و توسعه صنايع پايين دستي توليد آلياژهاي خاص آلومينيومي و ايجاد فرصت هاي صادراتي، از جمله اين راهكارهاست.

افزون بر اين، تدوين برنامه جامع براي كنترل و بازيافت پسماندهاي زنجيره ارزش آلومينيوم، از ديگر راهكارهاي پيشنهادي مركز پژوهش هاي مجلس براي توسعه صنعت ياد شده است.