دنياي معدن : وزير صنعت صادرات سيمان را براي 3.5 ماه مشروط كرد
چهارشنبه، 22 خرداد 1398 - 03:48 کد خبر:139241
دنياي معدن - وزير صنعت به درخواست انجمن سيمان اعلام كرد صادرات اين محصول هم از ۱۵ خرداد تا پايان شهريور سال جاري مشروط و فقط از طريق شركت ها يا نمايندگان انجام خواهد شد.


به گزارش دنياي معدن، رضا رحماني از ايجاد محدوديت صادرات فولاد و سنگ آهن و به درخواست انجمن سيمان در نامه اي به رئيس كل گمركاعلام كرد صادرات سيمان هم مشروط بوده و از 15 خرداد تا پايان شهريور سال جاري ، صرفا از طريق شركت هاي سيماني يا نمايندگان انجام خواهد شد.

براساس اين گزارش، اين تصميم با هدف ضرورت ساماندهي سيمان، واحدهاي توليدي و جلوگيري از رقابت منفي صادركنندگان گرفته شده است.