دنياي معدن : معرفي برترين هاي كلاس فولادسازي؛ ايران و ايميدرو 2 پله ارتقا يافتند
چهارشنبه، 22 خرداد 1398 - 03:43 کد خبر:139240
دنياي معدن - انجمن جهاني فولاد، جايگاه "كشورها" و "شركت ها"ي توليد كننده فولاد را منتشر كرد. طبق اين گزارش، در سال 2018 ميلادي توليد فولاد ايران و ايميدرو 2 پله ارتقا يافت.


به گزارش دنياي معدن، انجمن جهاني فولادWorld Steel Association در جديدترين گزارش خود شركت ها و كشور هاي برتر فولادساز جهان در سال 2018 ميلادي را معرفي كرد. ايران از رتبه سيزدهم در سال 2017 ميلادي به رتبه يازدهم در سال 2018 ميلادي ارتقا يافت. بر اين اساس توليد فولاد ايران در سال 2018 ميلادي 24 ميليون و 500 هزار تن به ثبت رسيد.

نكته قابل توجه اين است كه كشورمان از نظر ميزان توليد، همرديف ايتالياي دهم قرار دارد اما تداوم توليد در اين محدوده، آن كشور را در جايگاه دهم نگه داشته است. با اينحال ايران در رتبه بندي ماهانه 2018 توانسته بود در برخي از ماه ها، رتبه دهم را از آن خود كند.

از سوي ديگر ايميدرو با توليد 16 ميليون و 790 هزار تن فولاد در جايگاه نوزدهمين فولادساز برتر جهان ايستاد. پيش از اين در سال 2017 ميلادي ايميدرو با توليد 15 ميليون و 600 هزار تن در رتبه 21 جهان قرار داشت.

طي مدت مذكور، چين با توليد 928 ميليون و 300 هزار تن در صدر كشورهاي فولادساز جهان قرار گرفت. هند و ژاپن نيز با توليد 106 ميليون و 500هزار تن و 104 ميليون و 300 هزار تن به ترتيب در رتبه هاي دوم و سوم جاي گرفتند.

آمريكا با توليد 86 ميليون و600 هزار تن فولاد، كره جنوبي با توليد 72 ميليون و 500هزار تن، روسيه با توليد 71 ميليون و 700 هزار تن، آلمان با توليد 42 ميليون و 400هزار تن، تركيه با توليد 37 ميليون و 300 هزارتن و برزيل با توليد 34 ميليون و 900 هزار تن در رتبه هاي چهارم تا نهم كشورهاي فولادساز جهان در سال 2018 ميلادي قرار گرفتند.

همچنين ايتاليا با توليد 24ميليون و 500 هزار تن(مشابه توليد ايران) پيش از ايران در جايگاه دهم جهان ايستاد.

برترين شركت هاي فولادساز جهان

آرسلور ميتالArcelorMittal در سال گذشته ميلادي با توليد 96 ميليون و 420 هزار تن فولاد همچنان پيشتاز توليد فولاد در جهان است و در صدر فولادسازان جهان قرار دارد.ايميدرو

گروه بائو چين China Baowu Group و شركت فولاد نيپون Nippon Steel Corporation با توليد 67 ميليون و 430هزار تن و 49 ميليون و 220هزار تن فولاد به ترتيب رتبه هاي دوم و سوم را به خود اختصاص دادند.