دنياي معدن : تصويب صورت هاي مالي طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي ايميدرو
سه شنبه، 24 اردیبهشت 1398 - 12:14 کد خبر:139031
دنياي معدن - صورت هاي مالي مجمع طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي ايميدرو امروز به اتفاق آرا تصويب شد.


به گزارش دنياي معدن، پيش از ظهر امروز با حضور نمايندگان وزارتخانه هاي امور اقتصاد و دارايي، صنعت،‌معدن و تجارت، تعاون، كار و رفاه اجتماعي ، نيرو و سازمان برنامه و بودجه به عنوان اعضاي مجمع و همچنين حسابر س قانوني، ابتدا گزارش عمكلرد صورت هاي مالي مجمع طرح هاي تملك دارايي سرمايه اي ايميدرو سال مالي منتهي به 29 اسفند 96 و متمم آن تا 31 شهريور 97 ارايه و سپس در پايان جلسه، به اتفاق آرا به تصويب رسيد.

در اين نشست خداداد غريب پور رييس هيات عامل ايميدرو و يونس الستي معاون وزير صنعت معدن و تجارت حضور داشتند. در پايان اين جلسه، حسازمان حسابرسي كشور به عنوان حسابرس مستقل براي سال مالي 97 در طرح هاي تملك دارايي سرمايه اي ايميدرو انتخاب شد.