دنياي معدن : بررسي گزارش نقض قانون در واگذاري شركت آلومينيوم
سه شنبه، 24 اردیبهشت 1398 - 04:57 کد خبر:139026
دنياي معدن - گزارش كميسيون ويژه حمايت از توليد ملي و نظارت بر اجراي اصل ۴۴ قانون اساسي در مورد نقض قانون و مقررات مربوط به واگذاري شركت آلومينيوم المهدي و مجتمع هرمزال در دستور كار مجلس قرار گرفت.


به گزارش دنياي معدن، جلسه علني روز سه شنبه مجلس شوراي اسلامي دقايقي پيش به رياست علي لاريجاني و با حضور اكثريت نمايندگان آغاز شد.

دستور كار جلسه علني به شرح زير است:

۱. گزارش كميسيون اقتصادي در مورد لايحه موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه گذاري بين جمهوري اسلامي ايران و دوك نشين اعظم لوكزامبورگ (در اجراي ماده ۱۰۰ آئين نامه داخلي با اولويت در دستور قرار گرفت).

۲. گزارش كميسيون ويژه حمايت از توليد ملي و نظارت بر اجراي اصل ۴۴ قانون اساسي در مورد نحوه اجراي قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور در حوزه بازارهاي مالي (در اجراي ماده ۴۰ آئين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي).

۳. گزارش كميسيون اقتصادي در مورد لايحه معافيت وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي از پرداخت هزينه هاي ثبتي (در اجراي ماده ۱۰۰ آئين نامه داخلي مجلس با اولويت در دستور قرار گرفت).

۴. گزارش كميسيون ويژه حمايت از توليد ملي و نظارت بر اجراي اصل ۴۴ قانون اساسي در مورد نقض قانون و مقررات مربوط به واگذاري شركت آلومينيوم المهدي و مجتمع هرمزال (در اجراي ماده ۲۳۴ آئين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي).

۵. گزارش كميسيون امور داخلي كشور و شوراها در مورد طرح جامع مديريت شهري (در اجراي ماده ۱۰۰ آئين نامه داخلي با اولويت در دستور كار قرار گرفت).

۶. گزارش نهايي كميسيون صنايع و معادن در مورد تحقيق و تفحص از عملكرد شركت ملي صنايع مس ايران (در اجراي ماده ۲۱۲ آئين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي).

۷. گزارش كميسيون اقتصادي در مورد لايحه اصلاح بند ۳ ماده ۲ قانون ماليات هاي مستقيم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدي آن (در اجراي ماده ۱۰۰ آئين نامه داخلي با اولويت در دستور كار قرار گرفت).

۸. گزارش كميسيون اصل ۹۰ قانون اساسي در مورد گزارش كميسيون انرژي پيرامون حادثه آتش سوزي پتروشيمي بوعلي سيناي ماهشهر (در اجراي تبصره ۲ ماده ۴۵ آئين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي).