دنياي معدن : توليد جهاني منگنز به 18 ميليون تن رسيد
دوشنبه، 23 اردیبهشت 1398 - 04:38 کد خبر:139012
دنياي معدن - توليد جهاني منگنز در سال 2018 ميلادي با رشد 4درصدي به 18 ميليون تن افزايش يافت.


به گزارش دنياي معدن، به نقل از سازمان زمين شناسي امريكاUSGS، ميزان استخراج اين ماده معدني از 17 ميليون و 300 هزار تن در سال 2017ميلادي به 18 ميليون تن در سال گذشته ميلادي افزايش يافت.

طي مدت مذكور، افريقاي جنوبي با توليد 5 ميليون و 500 هزار تن منگنز در رتبه نخست جهان جاي گرفت. اين ميزان در سال 2017 ميلادي 5 ميليون و 400هزار تن بود.

استراليا با توليد3 ميليون و 100 هزار تن منگنز و گابن با توليد 2 ميليون و 300هزار تن منگنز به ترتيب دومين و سومين توليدكننده بزرگ اين ماده معدني در سال 2018 ميلادي بودند.

همچنين چين با توليد يك ميليون و 800 هزار تن منگنز در رتبه چهارم و برزيل با توليد يك ميليون و 200هزارتن از اين ماده معدني در رتبه پنجم جاي گرفتند.

بيشترين ذخاير منگنز جهان در آفريقاي جنوبي

مجموع ذخاير منگنز جهان در سال2018 ميلادي 760ميليون تن به ثبت رسيد كه آفريقاي جنوبي با 230ميليون تن ذخيره اين ماده معدني، بيشترين ميزان را در اختيار دارد.

اكراين و برزيل نيز به ترتيب با 140ميليون تن و 110ميليون تن در رتبه ها ي دوم و سوم ذخاير منگنز جهان جاي گرفتند.

مهمترين كاربرد منگنز در صنعت، تهيه آلياژهاي آهن و به عنوان ماده اساسي براي توليد چدن و فولاد است. منگنز بيشـترين كـاربرد را در توليـد فـولاد (فولادهاي كربن دار، آلياژ كـم مقاومت ، ضدزنگ ابزارآلات) و آلياژهاي غيرفولادي (آلياژهاي غيرآهني، فروآلياژها و چدن) دارد. فولاد به خصوص فولادهاي كربن دار بخش اصلي بازار منگنز را به خود اختصاص مي دهند.

از ديگر كاربرد عمده منگنز در صنايع شيميايي ( انواع مـواد شـيميايي ، تهيه كودهاي شيميايي ، انواع سولفات و اكسي سولفات هاي منگنز در خوراك دام و افزودني هاي كودهاي گياهي ، رنگ سازي و تهيه پرمنگنات سديم و پتاسيم كه به عنوان ٢١ ضدعفوني كننده و اكسيد كننده به كار مي روند) است.ايميدرو