دنياي معدن : به دنبال ارتقا جايگاه آلومينيوم المهدي هستيم/ تا پايان سال ۴۶۸ ديگ فعال خواهيم داشت
یکشنبه، 22 اردیبهشت 1398 - 08:44 کد خبر:139005
دنياي معدن - مديرعامل شركت آلومينيوم المهدي هرمزال گفت: تمامي هدفمان اين است تا بتوانيم جايگاه شركت آلومينيوم المهدي هرمزال را ارتقا بخشيده و جايگاه حقيقي اش برسانيم.


به گزارش دنياي معدن حميد مهتدي، افزود: از زمان حضور مجددم در اين مجتمع صنعتي اقدام به چند كار اساسي براي برون رفت از وضعيت گذشته انجام دادم.

وي بابيان اينكه در ابتدا به هم ريختگي و بي نظمي سبب پايين آمدن راندمان توليد مي شود، تصريح كرد: با اتخاذ تصميماتي به نظم اين مجموعه سر و سامان داده شد تا بتوانيم راندمان توليد و بازده فعاليت مان را افزايش دهيم.

مديرعامل شركت آلومينيوم المهدي هرمزال با اشاره به اينكه پس از آن مطالبات و حقوق كاركنان و كارگران را سامان بخشيديم و اكنون نيز اين روند به خوبي انجام و مشكلات برطرف شده است، اظهار كرد: با برگزاري جلسات مختلف مشكلات پيش روي بازنشستگان اين شركت را نيز بررسي و برطرف كرديم.

وي ادامه داد: در زمان ابتداي حضورم توليد محصولات شركت آلومينيوم المهدي ۶۰ درصدش نو گريد بود كه با مديريت و برنامه ريزي دقيق و برگزاري جلسات مختلف با كارشناسان امر از ابتداي ارديبهشت ديگر فلزي "نو گريد" در شركت آلومينيوم المهدي توليد نمي شود و به صفر رسيده است و تمامي توليدمان در رده "هاي گريد" است.

مهتدي با اشاره به اينكه فلزهاي "نو گرد" باقيمانده از گذشته با اتخاذ تدابير مناسب و فرآيند توليدي مان ارتقا كيفيت داده شده و در فواصل زماني در تلاش براي ارتقا به "هاي گرد" هستيم، اضافه كرد: تمامي اين فعاليت ها صورت گرفت تا بتوانيم جايگاه شركت آلومينيوم المهدي هرمزال را ارتقا بخشيده و جايگاه حقيقي اش برسانيم.

وي با بيان اينكه آلومينيوم المهدي تأثير ملي دارد و سهم مهمي در توليد آلومينيوم كشور داراست، عنوان كرد: در تلاش براي آندسازي موردنياز ساير صنايع كشور هستيم تا بتوانيم نشان دهيم توانمندي آلومينيوم المهدي در تمامي بخش ها در حال ارتقاست.

مديرعامل شركت آلومينيوم المهدي هرمزال در پايان گفت: در زماني كه اين مجتمع صنعتي تحويل بنده داده شد تعداد ديگ هاي فعال ۱۰۷ ديگ بود كه اكنون به ۱۲۰ ديگ رسيده و تا پايان سال تمامي ديگ ها راه اندازي شده و به ۴۶۸ ديگ خواهد رسيد.