دنياي معدن : صف فولادي ها شلوغ تر مي شود
سه شنبه، 27 فروردین 1398 - 06:54 کد خبر:138790
دنياي معدن -سال جاري براي شركت هاي فولادي بسيار خوب سپري شده و ارقام بالاتري را در برابر سود خود ديدند و اغلب شركت ها رشد سود خالصي را در مقايسه با مدت مشابه سال قبل در كارنامه خود ثبت كردند


ضعفي در پيكره فولادسازان مشاهده نمي شود

سال جاري براي شركت هاي فولادي بسيار خوب سپري شده و ارقام بالاتري را در برابر سود خود ديدند و اغلب شركت ها رشد سود خالصي را در مقايسه با مدت مشابه سال قبل در كارنامه خود ثبت كردند اما اين روند تنها در سال جاري رخ نداده و معمولا فولادسازان در برابر ميزان توليد خود با سود بالايي طي بيش از ۳دهه برخوردار مي شود ، اين سود بيشتر ناشي از انرژي هاي ارزان قيمتي بوده كه در اختيار اين شركت ها قرار گرفته و باعث خودكفايي اين صنعت شده و توانسته جايگزين مناسبي را براي صادرات غيرنفتي پيدا كند البته به شرطي كه فرآوري محصولات ارزآور فولادي هر چه سريعتر در دستور كار قرار بگيرد. در ادامه گفت و گويي با محمدصادق چيت ساز عضو هيئت مديره اتحاديه صنف فروشندگان آهن و فولاد و فلزات تهران داشته ايم كه مي خوانيد:

نقاط قوت و ضعف فولادي ها را چگونه در ۴۰ سال گذشته ارزيابي مي كنيد؟

ضعفي در پيكره فولادسازان مشاهده نمي شود و تنها نقاط قوتي ديده مي شود كه به علت منابع و ذخاير نفت و گازي در كشور براي اين صنعت در كشور گرفته است؛ امروز اين صنعت به علت ايجاد متخصصين در صنايع فولاد، سنگ آهن و زغال سنگ كشوري كاملا پويا تبديل شده و مقام سيزدهم در توليد فولاد درجهان را به خود اختصاص داده و به زودي به مقام دهم خواهيم رسيد.

بنابراين ظرف ۴۰ سال گذشته در صنعت فولاد، خودكفا شده و شايد يكي از سريع ترين موفقيت هاي اقتصادي ايران طي اين مدت در همين صنعت فولاد رقم زده شد.

ميزان توليد نسبت به اوايل انقلاب چه تفاوت هايي را پيدا كرده است؟

جمعيت كشور در اوايل انقلاب حدود ۳۰ ميليون نفر بود و در حال حاضر به ۸۰ ميليون نفر رسيده بنابراين شاهد رشد ۱۵۰ درصدي جمعيت بوده ايم اما در آن موقع ايران در حد آزمايشي روي به توليد فولاد آورد و در حد دو پارت ۴يا۵ هزار تني به آفريقا صادراتي هم بود اما بايد توجه داشت كه طي آن دوران غول هاي دوقلوي فولادي اصفهان راه اندازي نشده بوده و تنها فولاد خوزستان در چرخه توليد فعال بود.

در حال حاضر واحدهاي فولادسازي بزرگي همچون فولاد مباركه، فولاد خوزستان، ذوب آهن اصفهان، فولاد خراسان و غيره در صف فولادي اقتصاد قرار گرفته كه به كشورهاي عراق و افغانستان صادرات مشخصي را دارند.

اين آمارهاي صادراتي و فولادي را كمي تشريح مي كنيد؟

در سال ۹۶ توليد فولاد به ۵/۲۳ ميليون تن رسيد كه ۱۴ ميليون تن مصرف داخل و ۵/۹ ميليون تن صادرات به كشورهاي عراق، عربستان و عمان شد اما در سال ۹۷ با مشكلات تحريمي و تحميلي از سوي استكبار جهاني عي در وقفه اندازي در صادرات كشور كردند كه موفق نبودند و تنها صادراتمان كمي كاهش پيدا كرد به طوري كه تا پايان شهريور ۹۷ حدود ۴ ميليون تن محصولات فولادي صادر شد.

پيش بيني به چه شكلي است؟

در ۶ ماهه دوم سال ۹۷ پيش بيني مي شود كه حدود ۳ ميليون تن صادرات محصولات فولادي در كارنامه فولادسازان به ثبت برسد يعني در سال ۹۷ به حدود ۷ ميليون تن صادرات دست يابيم كه در مقايسه با سال ۹۶ حدود ۵/۲ ميليون تن كاهش صادرات را مشاهده كنيم.

بهترين دوره اين صنعت را طي چه سال هايي مي دانيد؟

سال۹۶ بهترين دوران اين صنعت بود زيرا حجم صادرات به بيشترين حجم خود رسيده و توانست آماري قابل قبول را به ثبت برساند.

چه تحليلي مي توان از وضعيت فعلي فولادسازان بيان كرد؟

وضعيت اين صنعت در طي سال ۹۸، ۹۹ و ۱۴۰۰ در حال توسعه بوده و توليدات با افزايش مواجه مي شوند به طوري كه تا ۱۴۰۴ در حال ساختن و تهيه يك ظرفيت ۵۵ ميليون تني خواهيم بود كه بيش از نياز كشور است بنابراين بايد صادرات و بازاريابي جديدي در روند اقتصاد كشور قرار بگيرد.

هر صنعتي با مشكلاتي مواجه است، چگونه مي توان براي رفع مشكل فولادي ها گام برداشت؟

يكي از شاخص هاي موفقيت صنعتي كشورها، مصرف آهن آلات در صنعت و ساختمان است، به فرض اينكه اين سرانه با افزايش مواجه شود يعني آن كشور صنعتي تر شده و توسعه بيشتر اين صنعت براي ايران مثبت است خصوصا صادرات.

در حال حاضر تصميم گيران به صادرات غيرنفتي تكيه فراواني زده اند و نياز به كاهش صادرات نفتي پررنگ تر شده و بايد روي به سمت صادراتي همچون محصولات فولادي بياوريم.

آينده اين صنعت در ايران را چگونه ارزيابي مي كنيد؟

آينده بسيار روشني در صنعت فولاد پيش روي اقتصاد قرار دارد زيرا به علت فراواني ذخاير نفت، گاز، زغال سنگ و سنگ آهن و البته نيروي متخصص و نيروي كار فولادي ها مي توانند گام هاي مستحكمي را بردارند.

فولاد در مسير سند چشم انداز، در كجا قرار مي گيرد؟

به طور كلي فولادي ها به دو بخش خصوصي و دولتي تقسيم مي شوند، بخش دولتي كه شديدا در حال توسعه هستند و هفت خط صنعتي را كه در تهيه آهن اسفنجي داشت مثل كاوه جنوب كيش در آهن اسفنجي صادرات بسيار خوبي در سال ۹۶ و نيمه اول ۹۷ داشت. همچنين غدير ايرانيان يكي از موفق ترين صادرات را در زمينه گندله سازي داشت.

در حال حاضر چه بخش دولتي و بخش خصوصي فولاد روئينا در دزفول با ظرفيت دو ميليون تن در سال كه هنوز به آن ظرفيت نرسيده در حال فعاليت بوده و آينده روشني براي صنعت فولاد قابل تصور است.

مديريت صادرات صنعت فولاد را چگونه مي بينيد؟

روز به روز تلاش شركت هاي دولتي فولاد خصوصا فولاد مباركه، فولاد خوزستان و ذوب آهن تلاش مي كنند كه صادرات فولاد افزايش پيدا كند و در همين مساله هم پيشرفت خواهيم داشت.

تحريم هاي داخلي را چگونه ارزيابي مي كنيد؟

در ۶ ماهه نخست امسال هنوز تحريم آنچناني عليه اقتصاد كشور اعمال نشده بود و آنچه مانع از رشد حجم صادرات شد، سياست هاي محدودكننده داخلي بود.

به هر حال تحريم هاي جديدي اعمال شده كه محدوديت ها را تشديد خواهد كرد؛ ولي به نظر مي رسد تاثير تحريم ها در مرحله نخست بر قيمت محصولات صادراتي باشد.

مشتريان صادراتي با علم بر شرايط صادركنندگان و تحريم هاي ايران، خواستار تخفيف بيشتري خواهند شد و فعلا حجم صادرات كاهش نخواهد داشت؛ اما در صورت تداوم فشارهاي تحريم، حجم صادرات محصولات فولادي هم در ماه هاي آينده كاهش خواهد داشت.

در صورت افت حجم صادرات، با مازاد عرضه در بازار داخل مواجه خواهيم شد. مازاد عرضه در بازار داخل به كاهش قيمت هاي داخلي منجر خواهد شد.