دنياي معدن : صنايع معدني سمنان نيازمند فناوري هاي نوين است
سه شنبه، 27 فروردین 1398 - 04:43 کد خبر:138785
دنياي معدن -رئيس اداره صنايع معدني سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان گفت: ايجاد صنايع معدني به منظور افزايش بهره وري از معادن اين استان نيازمند آشنايي با فناوري و تجهيزات روز دنيا است.


علي اكبر هاشمي روز سه شنبه، افزود: فرسودگي ماشين آلات معدني سبب كاهش بهره وري در معادن و رقابت پذيري فعاليت معدني استان سمنان شده است.
وي با بيان اينكه فرسودگي تجهيزات و ماشين آلات معدني يكي از مشكلات عديده معدنداران سمنان است، تصريح كرد: اين مساله قيمت تمام شده مواد معدني را افزايش مي دهد.
هاشمي تاكيد كرد: جايگاه اصلي صنايع معدني در استان سمنان به درستي تبيين نشده است.
وي، نبود اكتشاف عمقي در بخش معدني را معضل معادن استان برشمرد و گفت: تمام اكتشافات در مقياس كوچك و با هزينه ها و سرمايه هاي اندك صورت مي گيرد و اين در حالي است كه مي توان كار اكتشافي چندين معدن را با هم انجام داد.
هاشمي، نقص قانون در بخش معدني را يكي ديگر از مشكلات در رشد بهره برداري معادن استان دانست و افزود: شناسايي و اكتشاف معادن وظيفه حاكميتي است و دولت بايد ذخاير عمقي معادن را شناسايي كند.
وي با اشاره به اينكه معادن انفال و ثروت هاي عمومي محسوب مي شوند، ادامه داد: ميزان استخراج از معادن به دليل انجام اكتشافات سطحي به ميزان قابل توجهي كمتر از ذخاير اصلي است.
وي خاطرنشان كرد: لازمه اكتشاف در چند معدن سرمايه گذاري بخش خصوصي واقعي و باقدرت و وارد كردن فناوري اكتشاف عمقي با حمايت دولت است.
رئيس اداره صنايع معدني سازمان صنعت، معدن و تجارت استان يادآور شد: فعاليت هاي معدني يكي از جايگزين هاي مناسب براي درآمدهاي نفتي كشور است.
از 2 هزار و 10 پروانه بهره برداري بخش صنعت استان سمنان 580 واحد معدني است؛ ذخيره قطعي معدني استان سمنان 580 ميليون تن برآورد مي شود، سالانه حدود 23 ميليون و 160 هزار تن از 40 نوع ماده معدني از معادن اين استان استخراج مي شود.