دنياي معدن : قيمت طلا در ايران تحت تاثير ۲ عامل است
شنبه، 24 فروردین 1398 - 04:43 کد خبر:138751
دنياي معدن -رييس اتحاديه توليدكنندگان و صادركنندگان طلا، جواهر، نقره و سنگ هاي قيمتي ايران اعلام كرد : قيمت طلا از قيمت جهاني و نرخ ارز تاثير مي پذيرد و افزايش قيمت طلا از ابتداي سال نيز ناشي از اين ۲ متغير است.


به گزارش دنياي معدن، سيدحجت شفايي درباره ارزيابي اش از تحولات بازار طلا در سال جاري با بيان اين مطلب افزود: عمده ترين خريداران طلاي ساخته شده در كشور، مردم استان هاي جنوبي و شمال شرقي هستند كه اين افراد در ابتداي سال با زيان هاي جدي از ناحيه سيل مواجه شدند.

وي ادامه داد: با وجود وعده هاي دولت درباره جبران خسارت هاي وارد شده به كشاورزان و خانه هاي مسكوني كه در سيل اخير آسيب ديده اند اما زندگي مردم تحت تاثير سيل قرار گرفته و حتما در خريد و سرمايه گذاري آنها در طلا موثر خواهد بود.

رييس اتحاديه توليدكنندگان و صادركنندگان طلا، جواهر، نقره و سنگ هاي قيمتي ايران خاطر نشان كرد: با وجود آنكه خريد و نگهداري سكه و موضوع حراج آن از سوي بانك مركزي از آب و تاب افتاده اما بايد بپذيريم كه ذائقه مردم به سمت خريد سكه، شمش و طلاي آب شده به جاي مصنوعات طلا رفته است و تغيير اين ذائقه نيازمند زمان است.

شفايي از مردم خواست از خريد طلاي آب شده خودداري كنند و افزود: مردم به جاي طلاي آب شده مي توانند از طلاي ساخته شده توسط توليدكنندگان داخلي استفاده كنند كه داراي فاكتور خريد بوده و سازمان استاندارد نيز بر روند توليد آن نظارت دارد.

وي همچنين اظهار داشت: قيمت طلا از 2 عامل قيمت جهاني و نرخ ارز تاثير مي پذيرد و افزايش قيمت طلا در ابتداي سال نيز ناشي از اين 2 متغيير مهم بوده است.