دنياي معدن : برنامه توليد 250 هزارتن آلومينا در جاجرم طي سال 98
پنجشنبه، 15 فروردین 1398 - 09:29 کد خبر:138671
دنياي معدن - رئيس هيات عامل ايميدرو از برنامه ريزي براي توليد 250 هزار تن آلومينا در جاجرم طي سال جديد خبر داد و گفت: نخستين شمش آلومينيوم در روزهاي پاياني سال گذشته به وزن 1000 پوند در جاجرم توليد شد. به گفته وي، در فاز نخست ظرفيت توليد 40 هزار تن آلومينيوم توسط اين مجموعه، در مدار توليد قرار مي گيرد.


به گزارش دنياي معدن، خداداد غريب پور سرمايه گذاري ارزي و ريالي اين طرح را 94 ميليون يورو و 210 ميليارد تومان اعلام كرد. غريب پور اظهار كرد: ميزان ظرفيت توليد آلومينيوم جاجرم در فازهاي بعدي به 120 هزار تن خواهد رسيد.     غريب پور با اشاره به ميزان اشتغالزايي در كارخانه آلومينيوم جاجرم گفت: ميزان اشتغالزايي مستقيم در معادن، كارخانه آلومينا و همچنين كارخانه آلومينيوم 3 هزار نفر و به طور غير مستقيم به 10 هزار نفر رسيده است. بومي سازي معاون وزير صنعت، معدن و تجارت با اشاره به بومي سازي تجهيزات اين مجموعه، اعلام كرد: 30 درصد تجهيزات كارخانه بومي سازي شده است و امكان داخلي سازي ديگر تجهيزات وجود دارد. وي درباره انجام عمليات اكتشاف اظهار داشت: در حال حاضر برنامه حفاري اكتشافي توسط شركت آلوميناي ايران با 40 هزار متر افزايش، به 140 هزار متر رسيده و بدين ترتيب ميزان ذخاير قطعي بوكسيت به 38 ميليون تن رسيده است.