دنياي معدن : دلايل افزايش قيمت سنگ آهن و گندله / احتمال صعود آهن آلات
سه شنبه، 23 بهمن 1397 - 11:52 کد خبر:138327
دنياي معدن - دلايل افزايش قيمت سنگ آهن و گندله كه منجر به افزايش نرخ هاي فروش داخلي شده ، مشخص و با احتمال روند صعود آهن آلات پيش بيني شد.


به گزارش دنياي معدن، طي روزهاي اخير در بازارهاي جهاني شاهد به وقوع پيوستن اتفاقاتي بوديم كه موجب اثرگذاري در بازارهاي داخلي نيز شد. چند روز پيش از بسته شدن بازار چين به مناسبت عيد شكوفه ها بطور ناگهاني سد باطله واله تخريب شد (سد باطله در اصطلاح معدنكاران يعني احداث بنايي براي جمع آوري باطله هاي حاصل از معدنكاري به منظور كاهش هزينه ها) كه اين اتفاق تأثيرات چشمگيري در بازارهاي جهاني سنگ آهن گذاشت.

تخريب سد واله موجب شد تا قيمت سنگ آهن و گندله بطور ناگهاني افزايش چشمگيري داشته باشد حتي در زماني كه بازار چين در تعطيلات رسمي به سر مي برد. نكته جالب آن است كه تأثير قيمت سنگ آهن بر فولاد از پيش بيني ها پيشي گرفت و در سريع ترين زمان ممكن به بازارهاي جهاني سرايت كرد.

در بازارهاي جهاني انتظارات مبني بر اين بود كه افزايش قيمت ها با فاصله يك ماه اعمال شود ولي در طول تعطيلات عيد شكوفه ها كشورهاي استقلال يافته قيمت شمش فولاد صادراتي را افزايش دادند. با اين وجود فولادسازان چيني از افزايش قيمت هاي سنگ آهن و گندله خوشحال نيستند چراكه حاشيه سود كاهش يافته است.

كيوان جعفري يكي از كارشناسان صنعت فولاد در رابطه با اين موضوع گفت: بررسي ها حاكي از آن است كه روند مثبت بازارهاي جهاني سنگ آهن تا پايان ماه مارس ادامه خواهد داشت و چشم انداز بازار پس از اين ماه غير قابل پيش بيني است و تا زماني كه فولادسازان به يك تعادل قيمتي دست پيدا نكنند قيمت ها همچنان افزايشي خواهد بود.

چنانچه به عقيده برخي از فعالان بازار آهن، مقاطع فولادي توليد شده از سنگ آهن و گندله در زمان ارزاني بوده اما براي خريد در برهه زماني كنوني طبيعتا توليدكنندگان قيمت ها را افزايش خواهند داد كه اين موضوع به عرضه و تقاضا باز مي گردد. در واقع در خصوص اينكه قيمت ها تا چه زماني افزايشي خواهد بود بايد گفت كه اين روند تا پايان ماه مارس ادامه خواهد داشت اما در ادامه روند بازار قابل پيش بيني نخواهد بود.