دنياي معدن : ثبت ركورد توليد روزانه در "آلوميناي ايران"
یکشنبه، 21 بهمن 1397 - 13:32 کد خبر:138314
دنياي معدن - مدير عامل شركت آلوميناي ايران خبر داد: اين شركت به بالاترين توليد روزانه دست يافت.


به گزارش دنياي معدن، كاركنان تورج زارع تصريح كرد: اين شركت با هماهنگي واحدهاي مختلف، توليد را در روز 20 بهمن ماه جاري به 1435 تن رساندند. به گفته وي، اين رقم،‌ بالاترين سطح توليد آلومينا (اكسيد آلومينيوم) در يك روز است كه از ابتداي فعاليت اين شركت ( سال 1381) به ثبت رسيده است.

وي همچنين يادآور شد: پيش از اين، روز سوم بهمن سال 93 نيز ركورد توليد روزانه هيدرات (هيدروكسيد آلومينيوم) زده شد به طوري كه در آن تاريخ 1387 تن هيدرات توليد شد. وي درباره پيش نيازهاي رشد توليد اظهار داشت: افزايش در فر آيند توليد آلومينا نياز به اقدامات پيچيده، ايجاد زيرساخت و سرمايه گذاري جديد دارد كه اين مهم در شركت آلوميناي ايران عملي شده است. شركت آلوميناي ايران تنها توليدكننده پودر آلومينا - به عنوان ماده اوليه توليد شمش آلومينيوم- در ايران است.